#อยุธยา

218 matching results
See & Do
สถาบันอยุธยาศึกษา
รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ในด้านอยุธยาศึกษา ที่เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกิจกรรม อยุธยายามค่ำ

Stay
โรงแรมอยุธยาแกรนด์
โรงแรมอยุธยาแกรนด์เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจและสถานที่ราชการ อีกทั้งยังไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย โรงแรมและห้องพักจำนวน 197 ห้องตกแต่งอย่างสวยงามในสไตล์ร่วมสมัย