10 เท่...น่าเที่ยว จ.ปทุมธานี

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ปทุมธานี

TourismThailand, 09 ม.ค. 2020
ถูกใจ

รายละเอียด

 

1. วัดโบสถ์ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

         เป็นวัดเก่าในสมัยอยุธยา สร้างโดยชาวมอญ ซึ่งอพยพมาจากเมืองหงสาวดี วัดแห่งนี้อยู่บริเวณคุ้งน้ำท้องมังกรของแม่น้ำเจ้าพระยา มีทิวทัศน์สวยงาม ภายในวัดมีพระพุทธรูปสำคัญคือ หลวงพ่อเหลือ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปทุมธานี และมีรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ปทุมธานี

2. วัดบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (สักการะหลวงพ่อใหญ่ และหลวงพ่อเพชร)     

        สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา อุโบสถหลังเก่าเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อใหญ่ ซึ่งเป็นพระประธานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองปทุมธานี  ส่วน หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน มีพุทธลักษณะพิเศษ คือ พระหัตถ์ซ้ายบิดไปมาได้ ทางวัดจะอัญเชิญหลวงพ่อเพชรออกมาให้ประชาชนได้สักการะในช่วงเทศกาลออกพรรษา นอกจากนี้ วัดบางหลวงมีการกวนข้าวทิพย์ในวันที่ 10-11 เมษายนของทุกปี

3. ตลาดริมน้ำวัดศาลเจ้า อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี     

         ตลาดแห่งนี้ คือแหล่งรวมอาหารและของฝากละลานตา เช่น กุยช่ายเจ๊มล กุยช่ายต้นโพธิ์ ขนมเบื้องม้วนสูตรโบราณ (เจ๊อ๋อยเจ้าแรก) ข้าวแช่-กล้วยตาก-สละลอยแก้ว แม่ประเทียบ กล้วยอบงาดำคุณทิพย์ ลุงแดง ปลาต้มเค็ม ฯลฯ รวมไปถึงผลิตผลทางการเกษตรของชาวบ้านอีกมากมาย

4. หออัครศิลปิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี    

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระปรีชาสามารถในศิลปะอย่างหลากหลาย เรื่องราวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดให้คนไทยได้รับรู้ ณ หออัครศิลปิน นอกจากนี้ มีการนำเสนอพระปรีชาสามารถด้านศิลปะของสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะวิศิษฏศิลปิน รวมถึงจัดแสดงประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติสาขาต่าง ๆ

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ปทุมธานี

5. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี     

         เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผ่านสื่อเทคโนโลยีทันสมัย จัดแสดงข้อมูลและจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ตลอดจนเปิดอบรมด้านการเกษตรในหัวข้อหลากหลาย บริเวณด้านหน้ามีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านจำหน่ายสินค้าโครงการหลวง นอกจากนี้ ทุกเย็นวันศุกร์ และวันเสาร์ มีการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร

6. ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

          ตลาดกลางสินค้าการเกษตรที่ครบวงจรและสมบูรณ์แบบที่สุด เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบไปด้วยอาคารผัก อาคารตลาดสด ลานผักและผลไม้ตามฤดูกาล อาคารข้าวสาร อาคารขนม-ของแห้ง อาคารดอกไม้ อาคารสินค้าเบ็ดเตล็ด ฯลฯ

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ปทุมธานี

7. วัดเจดีย์หอย อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

             วัดที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในอำเภอลาดหลุมแก้ว ซึ่งลึกลงไปใต้ดินเต็มไปด้วยเปลือกหอยนางรมยักษ์จำนวนมหาศาล นักธรณีวิทยาลงความเห็นว่า หอยนางรมยักษ์เหล่านี้มีอายุราว 8 ล้านปีมาแล้ว โดยหลวงพ่อทองกลึง สุนทโร เจ้าอาวาสวัด ได้นำเปลือกหอยเหล่านี้มาก่อเป็นเจดีย์ 2 องค์ ดูสวยงามแปลกตา

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ปทุมธานี

8. โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง (ตามรอยตุ่มสามโคก) อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี     

         “สามโคก” คือชื่อเรียกโคกดินดอนที่น้ำท่วมไม่ถึงจำนวน 3 โคก ปัจจุบันเหลือ เพียง 1 โคก และได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีพบซากเตาเผาโบราณ ซึ่งคือโบราณสถานเตาโอ่งอ่าง บริเวณทิศเหนือของวัดสิงห์ อำเภอสามโคก อันเป็นหลักฐานของการตั้งชุมชนมอญ และแสดงให้รู้ว่าบริเวณนี้เป็นแหล่งผลิตตุ่มสามโคก

9. เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังวัดปทุมธานี     

         แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยใกล้กรุง สนุกกับกิจกรรมผจญภัยรูปแบบพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป และองค์กร โดยแบ่งเป็นฐานกิจกรรมทั้งฐานน้ำและฐานบกรวม 16 ฐาน รถ ATV การยิงธนูเป้านิ่งและเป้าบิน

10. ประเพณีตักบาตรพระร้อย     

         นับเป็นงานสำคัญของชาวเมืองปทุมธานี จัดในช่วงเทศกาลออกพรรษา วันแรม 1 ค่ำ ถึงวันแรม 13 ค่ำ เดือน 11  โดยวัดที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแบ่งกันเป็นเจ้าภาพ วัดใดเป็นเจ้าภาพจะขึงเชือกริมฝั่งแม่น้ำไปทางทิศเหนือและทิศใต้ของวัดยาว 2-3 กิโลเมตร เพื่อให้ชาวบ้านได้ใส่บาตรพระสงฆ์จนครบ 100 รูป

0.00

  • 5
    0%
  • 4
    0%
  • 3
    0%
  • 2
    0%
  • 1
    0%