ชมเหยี่ยวแดง

ชมเหยี่ยวแดง

catagory icon image | 
TourismThailand, 14 ม.ค. 2020
ถูกใจ

กิจกรรมนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณริมแม่น้ำเวฬุ ใกล้กับแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดจันทบุรี กับจังหวัดตราด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเรียนรู้ระบบนิเวศเชิงธรรมชาติ คนนิยมมาชมฝูงเหยี่ยวแดง เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และดูหิ่งห้อยในยามค่ำ 

ที่นี่มีนกเหยี่ยวเยอะตลอดทั้งปี สามารถมาเที่ยวช่วงเดือนไหนก็ได้ ส่วนเวลาที่เหมาะกับการมาดูเหยี่ยวแดงมากที่สุดก็คือช่วง 15.00 น. กิจกรรมการล่องเรือชมเหยี่ยวแดง ใช้เวลาประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาที

การเดินทางมายังที่นี่ต้องลงเรือไปยังหมู่บ้านเลนตัก ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ระหว่างทางขณะนั่งเรือก่อนจะได้ตื่นตาตื่นใจกับนกเหยี่ยวแดง ทุกคนจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ไว้ของป่าชายเลน สัตว์น้ำ และวิถีชีวิตของชาวประมงท้องถิ่น 

ชมเหยี่ยวแดง
ชมเหยี่ยวแดง

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่ : กิจกรรมล่องเรือชมเหยี่ยวประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

separate line
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%