#บางชัน

60 matching results
Article
ชมเหยี่ยวแดง
กิจกรรมนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเรียนรู้ระบบนิเวศเชิงธรรมชาติ คนนิยมมาชมฝูงเหยี่ยวแดง เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และดูหิ่งห้อยในยามค่ำ

See & Do
น้ำตกชันตาเถร
เป็นน้ำตกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ อยู่ห่างจากถนนสุขุมวิท ไปประมาณ 15 กิโลเมตร ทางไปวัดเขาไม้แดง

See & Do
วนอุทยานถ้ำเขาวง
เป็นภูเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ้อน มีความลาดชันมาก

Event
งานวิ่ง Pribpree Eco Trail - PET
เขาแด่น อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Event
งานมหกรรม “เที่ยวโคราช”
จังหวัดนครราชสีมา

See & Do
อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
น้ำตกหงาว เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากสันเขาสูงชัน สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ช่วงที่มีน้ำมากที่สุดคือเดือนมิถุนายน

Article
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐกับโครงการมีดีต้องแชร์
มามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพิ่มความโปร่งใสและยกระดับธรรมาภิบาล

See & Do
เมืองโบราณบ้านคูเมือง
(อยู่ภายในสวนรุกขชาติคูเมือง) ตั้งอยู่ที่บ้านคูเมือง ตำบลห้วยชัน ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 23 กิโลเมตร

See & Do
เขาปฐวี
มีลักษณะเป็นเทือกเขาหินที่เรียงซ้อนกันเป็นยอด ค่อนข้างสูงชัน มีถ้ำอยู่เรียงรายโดยรอบประมาณ 30 ถ้ำ ทั้งขนาดเล็กและใหญ่

See & Do
น้ำตกหินเพิง
การเที่ยวชมน้ำตกหินเพิงจะต้องเดินลัดเลาะไปตามไหล่เขาประมาณ 400 เมตร จะถึงบริเวณน้ำตกหินเพิงที่ไหลมาจากยอดหน้าผาที่สูงชัน

See & Do
ศาลเจ้าแม่หน้าผา
เรียกทั่วไปว่า ศาลเจ้าปึงเถ่าม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านทิศตะวันตก บริเวณริมฝั่งเป็นโขดหินสูงชันจึงเรียกว่า หน้าผา