10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำพูน

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำพูน

TourismThailand, 09 ม.ค. 2020
ถูกใจ

รายละเอียด

1. วัดพระธาตุหริภุญชัย

วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนานตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี  นอกจากนี้ยังเป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา พระธาตุหริภุญไชยเป็นเจดีย์แบบล้านนาไทยแท้ ๆ ที่ลงตัวสวยงาม ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองคำ ก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณวัด ต้องผ่านซุ้มประตูก่ออิฐถือปู ประดับลวดลายวิจิตรพิสดาร เป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัย ประกอบด้วยซุ้มยอดเป็นชั้น ๆ เบื้องหน้าซุ้มประตูมีสิงห์ใหญ่คู่หนึ่งยืนเป็นสง่า ภายในวัดยังมีโบราณสถานที่สำคัญอีกหลายอย่าง ให้เราได้กราบไหว้บูชา อาทิ วิหารพระเจ้าทันใจ วิหารพระเจ้าองค์แดง รอยพระพุทธบาทสี่ดวง วิหารพระนอน 

ที่อยู่: 335 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สายบ้านจำบอน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000 
โทร. 0 5331 1104

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำพูน

2. วัดพระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน

ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง ตั้งอยู่บนยอดเขามีชื่อว่า ดอยถ้ำหิน ประวัติองค์พระธาตุอินทร์แขวนเกิดจากการที่ชาวบ้านเห็นก้อนหินใหญ่ 2 ก้อนริมเผาที่ตั้งซ้อนกันดูแล้วเหมือนใกล้จะตกจากผามีคนเคยไปผลักและเอาไม้คานไปงัดถึง 10 คน แต่ก็หินก้อนที่อยู่ข้างบนก็ไม่ร่วงลงมา จึงปล่อยก้อนหินใหญ่ 2 ก้อนเอาไว้เหมือนเดิม ต่อมาครูบาชัยยะวงศาพัฒนา เกจิชื่อดังแห่งวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ ท่านนั่งทางในนิมิตเห็นหินก้อนนี้ จึงให้ลูกศิษย์ออกตามหา ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรกว่าจะเจอ ซึ่งดอยแห่งนี้มีความสำคัญคือ บนลานใกล้ ๆ กับก้อนหินใหญ่มีรอยหินที่เชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทประทับอยู่ จากนั้นจึงมีการสร้างองค์พระธาตุขึ้นบนก้อนหินลูกด้านบน โดยจำลองลักษณะของพระธาตุอินทร์แขวนที่พม่า และได้สร้างองค์พระธาตุไว้บนก้อนหินดังกล่าว

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำพูน

3. วัดสันป่ายางหลวง

วัดสันป่ายางหลวง เป็นวัดที่ติด 1 ใน 5 วัดที่สวยที่สุด ในประเทศไทย ภายในวัดสันป่ายางหลวงมีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว มีการแกะสลักละลายปูนปั้นที่สร้างไว้ในพระวิหารอย่างละเอียดและวิจิตรสวยงามยิ่งแม้กระทั่งมุมหน้าจั่ว เชิงเพดานหลังคาด้านหน้า ด้านข้าง   และด้านหลังรวมทั้งเสาพระวิหารก็จะมีลายแกะสลักลงรักปิดทองไว้  แม้ถึงบ้านประตู-หน้าต่างทุกบาน  วิหารพระโขงเขียว   เป็นที่ประดิษฐานพระหยกเขียวซึ่งนำมาจากแม่น้ำโขง

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำพูน

4. อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามารถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมารได้เสด็จมาทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2525 และพบกับสีสันตระการตาของโคมแขวนนับร้อยที่งานพิธีถวายโคมแด่พระนางจามเทวี ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ในช่วงวันลอยกระทง

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำพูน

5. น้ำตกก้อหลวง

น้ำตกก้อหลวง มีจุดเด่นที่น้ำเป็นสีฟ้าอมเขียวสวยงาม เกิดจากหินปูนละลายอยู่ในน้ำด้วย เมื่อแสงแดดส่องมาตกกระทบ น้ำจะดูดกลืนคลื่นสีแดงเอาไว้ ทำให้มองเห็นน้ำกลายเป็นสีฟ้าอมเขียว ใส ๆ ภายในบริเวณลานจอดรถของน้ำตกก้อหลวงนั้น จะมีจุดบริการห้องน้ำ ห้องอาบน้ำและร้านค้า ซึ่งเป็นคนในพื้นที่มาเปิดให้บริการ มีน้ำอัดลม ขนมห่อ ส้มตำ ไก่ย่างมาบริการ ซึ่งจะมีเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำพูน

6. ชุมชนพระบาทห้วยต้ม

ชุมชนพระบาทห้วยต้ม อยู่ในความดูแลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ชุมชนที่มีความแตกต่างชัดเจนในเรื่องของประเพณี วัฒนธรรม ความสวยงามของวัดวาอารามและวิถีชีวิต สามารถสัมผัสได้ที่ ชุมชนพระบาทห้วยต้ม มาเที่ยวชุมชนพระบาทห้วยต้ม สามารถเลือกพักผ่อนแบบค้างคืนนอนโฮมสเตย์ร่วมกับคนในชุมชน หรือเลือกเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ นักท่องเที่ยวจะได้ซึมซับวิถีชีวิตของชาวปกากะญอที่ผูกพันกับพุทธศาสนา ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น การทอผ้าโบราณแบบกี่เอว ที่ใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นย้อมสี มีลวดลายโบราณ สะท้อนถึงภูมิปัญญาในด้านจิตใจความเชื่อของชนเผ่า รวมทั้งการทำเครื่องประดับจากกะลามะพร้าว เครื่องจักสาน จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการยอมรับ สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนจนถึงปัจจุบัน 

โทร. 09 8759 8872, 06 3229 8776 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำพูน

7. แก่งก้อ

แก่งก้อ มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นจุดครึ่งทางของการสัญจรทางน้ำระหว่างเขื่อนภูมิพล จังหวัดตากและอ่างเก็บน้ำดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันแก่งก้อกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำของอุทยานแห่งชาติ - แม่ปิง ซึ่งรองรับการทำกิจกรรม ทางน้ำต่าง ๆ เช่น การนั่งเรือชมทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำปิง การลากเรือนแพไปตามลำน้ำ เล่นน้ำ ตกปลา ปีนหน้าผาริมน้ำปิง และยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในจุดท่องเที่ยวอื่น ๆ ในแม่น้ำปิงได้อีก เช่น โรงเรียนเรือนแพ อุ้มปาด ถ้ำช้างร้อง

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำพูน

8. พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

เจดีย์สีทองเหลืองอร่ามโดดเด่นแต่ไกล เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอลี้ให้ความเคารพนับถือ จำลองมาจากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า เป็นพระเจดีย์ที่ออกแบบและริเริ่มโดย ครูบาวงศ์และคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อน้อมเกล้าน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำพูน

9. บ้านหนองเงือก

บ้านหนองเงือก เป็นหมู่บ้านชาวยองที่มีต้นกำเนิดมาจากแคว้นสิบสองปันนาที่อพยพมาตั้งรกรากใน อำเภอป่าซาง ความโดดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือ การทอผ้าฝ้ายแบบพื้นเมืองดั้งเดิม ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านที่ยังคงยึดถือปฏิบัติตามวัฒนธรรมดั่งเดิม ส่งผลให้ที่นี่กลายเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวยอง ให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเดินทางเข้าไปเรียนรู้เสมอ 
 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำพูน

10. สะพานทาชมภู

สะพานทาชมภู ชาวลำพูนเรียกว่า สะพานขาว สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2462  โดยมีพลเอกกรมขุนกำแพงเพชรอัครโยธิน เป็นวิศวกรควบคุมงาน เป็นสะพานทางรถไฟสีขาวโดดเด่นอยู่กลางทุ่ง ถัดจากอุโมงค์ขุนตาล มีความแตกต่างจากสะพานรถไฟอื่น คือ เป็นโครงคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 87.3 เมตร ซึ่งนับเป็นเรื่องแปลกและท้าทาย เนื่องจากปกติสะพานรถไฟจะสร้างด้วยเหล็กเพราะสามารถทนต่อแรงสะเทือนและอ่อนตัวได้ดีกว่า แต่เนื่องจากช่วงเวลาที่สร้างสะพานเป็นภาวะสงครามไม่สามารถหาเหล็กมาสร้างสะพานได้ แต่ด้วยการคำนวณและควบคุมงานที่ยอดเยี่ยมทำให้สะพานทาชมภูยังคงใช้งานได้อยู่จนถึงทุกวันนี้  

สะพานทาชมภูทอดข้ามแม่น้ำทาและผ่านกลางทุ่งโล่งที่มีทิวทัศน์สวยงาม ผู้ที่เดินทางโดยรถไฟสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ จะถึงสะพานแห่งนี้ตอนเช้าตรู่ก่อนถึงจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นจุดที่บอกว่ารถไฟได้พ้นช่วงที่เป็นทิวเขาสลับซับซ้อนใกล้ถึงจุดหมายแล้ว

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำพูน
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%