ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ททท. อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ททท. อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

TourismThailand, 03 มี.ค. 2020
ถูกใจ

ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ททท. อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีพื้นที่ขนาด 140 ไร่ มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้า และพื้นที่ยังเป็นเนินสลับพื้นที่ราบ มีสาธารณูปโภคที่ครบครันเพื่ออำนวยความสะดวก จึงสามารถรองรับการทำกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ได้ โดยสามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมปลูกป่า ,กิจกรรม CSR ,กิจกรรมปั่นจักยาน Mountain bike, กิจกรรมรวมตัว Caravan and motorhome , กิจกรรมวิ่ง รวมถึงการเปิดตัวกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ หากมีหน่วยงานที่สนใจจะดำเนินการจัดกิจกรรมบนพื้นที่ของ ททท. สามารถประสานมายังฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทรศัพท์หมายเลข 0 2250 5500 ต่อ 2920-2923