เดินเที่ยวเล่น ชมสถาปัตยกรรมเมืองระนอง

เดินเที่ยวเล่น ชมสถาปัตยกรรมเมืองระนอง

TourismThailand, 09 ต.ค. 2019
ถูกใจ

รายละเอียด

 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เรียนรู้ความเป็นมา ของเมืองระนอง เดินชมสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และมีความสวยงามจนถึงปัจจุบันนี้ 

“จังหวัดระนอง” ถือว่าเป็นจัดหวัดที่มีสถานทีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่หลายแห่ง ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดระนอง เดินเที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่สำคัญอย่าง “พระที่นั่งรัตนรังสรรค์” หรือ พระราชวังรัตนรังสรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด 

“พระที่นั่งรัตนรังสรรค์” เป็นพระที่นั่งสร้างจำลองขึ้นเพื่อเป้นอนุสรณ์การเสด็จการประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน หลังคาทรงปั้นหยาแบบไทยประดับเชิงชายไม้ฉลุซ้อนกันอย่างพม่า มีความสวยงาม สามารถขึ้นมากราบไหว้ เดินรับชมทัศนียภาพของตัวเมืองระนอง และที่นี่ยังถือเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินสวยงามอีกมุมหนึ่งของเมืองระนองอีกด้วย

separate line