Virtual Tours

Virtual Tours

TourismThailand, 19 ต.ค. 2020
ถูกใจ
Virtual Tours

1. บ้านชินประชา จังหวัดภูเก็ต
บ้านชินประชา  เปิดดู

2. เจดีย์เขาหัวจุก จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) 
• เจดีย์เขาหัวจุก  เปิดดู

3. วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน จังหวัดเชียงใหม่ 
• พระวิหาร มาต๋ามหน้าบุญ  เปิดดู
• พระวิหารพระเจ้าปันต๋น  เปิดดู
• พระวิหารพระเจ้าทันใจ มาต๋ามหน้าบุญ  เปิดดู
• พระมหาธาตุเจดีย์ 12 นักษัตร  เปิดดู
• พระรูปเหมือน ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล  เปิดดู
• องค์พระนอนใหญ่   เปิดดู

4. พระราชวังพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
• พระที่นั่งพิมานจักรี   เปิดดู
• พระที่นั่งเทวราชสภารมย์   เปิดดู  
• พระตำหนักเมขลารูจี   เปิดดู

separate line
5.00

(ดีมาก)

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%