จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.กาญจนบุรี

จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.กาญจนบุรี

catagory icon image | 
TourismThailand, 14 Aug 2020
ถูกใจ
จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและเทือกเขาสูง โดยมีแม่น้ำสายหลัก 2 สาย คือ แม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย ที่ไหลขนานลงมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแม่กลองที่ตัวเมืองกาญจนบุรี 

ด้วยความที่เป็นจังหวัดใหญ่ กาญจนบุรีจึงมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย หากจะเที่ยวกาญจนบุรีให้ทั่ว คงต้องใช้เวลาหลายวัน สำหรับจุดเช็คอินห้ามพลาดของกาญจนบุรี ได้แก่

  <li>ด่านเจดีย์สามองค์
 1. สะพานมอญ 
  วัดวังก์วิเวการาม
 2. อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
 3. เขาช้างเผือก
 4. เหมืองปิล็อก
 5. อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
 6. เขื่อนศรีนครินทร์
 7. น้ำตกเอราวัณ
 8. วัดทิพย์สุคนธาราม
 9. อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ
 10. อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
 11. สะพานข้ามแม่น้ำแคว
 12. ตลาดนางลอย
 13. วัดถ้ำเสือ
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%