จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.กาญจนบุรี

จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.กาญจนบุรี

catagory icon image | 
TourismThailand, 14 ส.ค. 2020
ถูกใจ
จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและเทือกเขาสูง โดยมีแม่น้ำสายหลัก 2 สาย คือ แม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย ที่ไหลขนานลงมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแม่กลองที่ตัวเมืองกาญจนบุรี 

ด้วยความที่เป็นจังหวัดใหญ่ กาญจนบุรีจึงมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย หากจะเที่ยวกาญจนบุรีให้ทั่ว คงต้องใช้เวลาหลายวัน สำหรับจุดเช็คอินห้ามพลาดของกาญจนบุรี ได้แก่

 1. ด่านเจดีย์สามองค์
 2. สะพานมอญ 
  วัดวังก์วิเวการาม
 3. อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
 4. เขาช้างเผือก
 5. เหมืองปิล็อก
 6. อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
 7. เขื่อนศรีนครินทร์
 8. น้ำตกเอราวัณ
 9. วัดทิพย์สุคนธาราม
 10. อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ
 11. อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
 12. สะพานข้ามแม่น้ำแคว
 13. ตลาดนางลอย
 14. วัดถ้ำเสือ
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%