จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.จันทบุรี

จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.จันทบุรี

catagory icon image | 
TourismThailand, 27 Aug 2020
ถูกใจ
จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.จันทบุรี

จันทบุรี จังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 245 กิโลเมตร เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการปลูกผลไม้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะราชาแห่งผลไม้อย่างทุเรียน และราชินีแห่งผลไม้อย่างมังคุด มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ภูเขา ป่าไม้ น้ำตก ชายทะเล และโบราณสถานต่าง ๆ  จุดเช็คอินห้ามพลาดใน จ.จันทบุรี ได้แก่

  <li>วัดเขาบรรจบ 
 1. เขาคิชฌกูฎ 
 2. วัดเขาสุกิม 
 3. สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 
 4. บ้านน้ำพริกข้าวสวย 
 5. ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน 
  โบสถ์วัดแม่พระนางปฏิสนธินิรมล 
  ชุมชนริมน้ำจันทบูร 
  ร้านเจ๊เพ็ญ เย็นตาโฟ 
 6. ศูนย์ศึกษาอ่าวคุ้งกระเบน 
 7. วัดพลับ 
 8. จันทรโภชนา 
 9. ชุมชนขนมแปลก 
 10. น้ำตกพลิ้ว 
 11. โอเอซิส ซีเวิลด์
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%