เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 2563

เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 2563

catagory icon image | 
TourismThailand, 18 Jan 2020
ถูกใจ

เขาคิชฌกูฏ กำหนดเปิด วันที่ 25 ม.ค. 2563 - 24 มี.ค. 2563

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคิชฌกูฏ
จังหวัด จันทบุรี
วันที่ 25 ม.ค. 2563 - 24 มี.ค. 2563

ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท(พลวง) เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ประเพณีขึ้นเขาเริ่มวันที่ 25 มกราคม - 24 มีนาคม 2563 ส่วนบวชเนกขัมมะบารมี ชี พราห์ม วันที่ 18 - 23 มกราคม 2563 พิธีบวงสรวงปิดป่า - เปิดเขา เปิดงานประเพณี 23 มกราคม 2563

       พระครูประดิษฐ์ศาสนการ เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินท์ ประธานที่ปรึกษากองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง กล่าวว่า ในปีนี้งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ที่เปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และนักแสวงบุญขึ้นไปกราบไหว้ขอพรรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิชฌกูฏขึ้นไปได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2563 หรือตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำเดือน 3 ไปจนถึงขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ตามประเพณีที่ถือปฏิบัติมายาวนาน ตามความเชื่อที่ได้กราบไหว้ขอพรรอยพระพุทธบาทเหมือนได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมนาสัมพุทธเจ้าจะสร้างความสุขแก่ครอบครัวและชีวิต และในทุกๆ ปีช่วงเทศกาลปิดป่า เปิดเขา งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท (พลวง) เขาคิชฌกูฏ รวม 60 วัน จะมีประชาชน พุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวเกือบ 1 ล้านคน หรือบางปีก็เกิน 1 ล้านคนเศษ หลั่งไหลกันมาขึ้นเขาคิชฌกูฏเพื่อเข้าสักการะกราบไหว้ ขอพร รอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนลานหินกว้าง มีหินลูกบาตรคอยให้ร่มเงาบนยอดเขา ที่ความความสูงที่สุดในประเทศไทยจากน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร ท่ามกลางทิวทัศน์ความสมบูรณ์ของธรรมชาติป่าเขา สร้างความอิ่มเอมใจแก่ผู้มาเยือน และเป็นอานิสงส์ต่อภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีในทุกๆ ด้านที่จะคึกคักตามมา ไม่ว่าโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร สินค้า OTOP ของที่ระลึก สินค้าเกษตรแปรรูป ผลไม้สดแห้งขายดี สร้างรายได้แก่ชาวจังหวัดจันทบุรีอย่างมาก โดยปีนี้กำหนดจัดพิธีบวชเนกขัมมะบารมี ชี พราห์ม วันที่ 18–23 มกราคม 2563 ส่วนประเพณีขึ้นเขา เริ่ม 25 มกราคม – วันที่ 24 มีนาคม 2563 พิธีบวงสรวงปิดป่า–เปิดเขา เปิดงานเทศกาลวันที่ 23 มกราคม 2563 และในช่วงเทศกาลมีรถบริการขึ้น–ลง เขาเหมือนเช่นเดิม แต่เน้นรณรงค์ให้ประชาชน พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวร่วมรักษาความสะอาด และตั้งมั่นสำรวมเจริญสมาธิในช่วงของการเดินทางขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ

       โอกาสเดียวกันนี้ ปีนี้กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวงได้จัดทำเหรียญพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) รุ่นแรก เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ประชาชน นักแสวงบุญได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินสมทบการก่อสร้างตึกสงฆ์โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ และจะมีพิธีพุทธาภิเษกเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน โดยเกจิอาจารย์ที่ประชาชนให้ความศรัทธา เคารพ เลื่อมใส ทั่วประเทศ รวม 30 รูป ในวาระแรกวันที่ 20 - 22 มกราคม 2563 ฤกษ์มงคลเวลา 17.49 น.และพุทธาภิเษก วาระที่ 2 บนยอดเขาบริเวณรอยพระพุทธบาทพลวง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ในวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 17.49 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ททท. สำนักงานจันทบุรีโทรศัพท์ : 0 3960 9112
อีเมล : tatchan@tat.or.th

separate line

คิชฌกูฏพิสูจน์ศรัทธา 2563
จังหวัด จันทบุรี
วันที่ 19 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563

รายละเอียด

🏃‍♂❤️อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ร่วมกับ เทรลแมน โดย บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งขึ้นเขาคิชฌกูฏปี 2563 ก่อนใคร ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563
-รายได้จากค่าสมัครส่วนหนึ่งมอบสมทบทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า สาขาเมือง 
-"คิชฌกูฏพิสูจน์ศรัทธา 2563" - Kitchakut Good Run 2020

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่: อาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม: บริเวณหน้าโรงเรียนวัดพลวง
ประเภทการแข่งัน: 
 The Peak ระยะทาง 15 กม. วิ่งขึ้น-ลงยอดเขาคิชฌกูฎ เส้นทางถนนดินลูกรัง
 The Dam ระยะทาง 5 กม. วิ่งขึ้น-ลงสันเขื่อน
สมัครที่: http://www1.chekrace.com

✅ค่าสมัคร
The Peak 15 KM  ราคา 850 บาท
The Dam 5 KM ราคา 550 บาท
VIP เลือกได้ทุกระยะ  ราคา 2,000 บาท

การกุศล: รายได้จากค่าสมัครประเภท 15 กม. และ 5 กม. จำนวน 100 บาท และรายได้จากค่าสมัครประเภท VIP จำนวน 2,000 บาท มอบสมทบทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า สาขาเมือง 

✅สิ่งที่จะได้
-หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง BIB
-เสื้อที่ระลึก
-เหรียญรางวัล
-เสื้อผู้พิชิต (ระยะ 15 กม.)
-อาหารหลังเส้นชัย
-ประกันอุบัติเหตุ

พิเศษสำหรับผู้สมัครประเภท VIP
-เหรียญรางวัลพร้อมสลักชื่อ (สมัครร่วมกิจกรรมภายใน 15 ธ.ค.)
-เสื้อผู้ศรัทธา 
-ใบเสร็จรับเงินเต็มจำนวนจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้
.
✅รางวัลการแข่งขันระยะ 15 กม.
-ประเภททั่วไป Overall ชาย/หญิง เงินรางวัลและโล่ห์รางวัล
-ประเภทรุ่นอายุ 5 อันดับ ชาย/หญิง โลห์รางวัล

✅การแบ่งรุ่นอายุ
- อายุ 16-29 ปี
- อายุ 30-39 ปี
- อายุ 40-49 ปี
- อายุ 50 ปีขึ้นไป
**ประเภท 5 กม. ไม่มีการแข่งขัน

********************************
ข้อแนะนำ
********************************
กิจกรรมเดินวิ่งขึ้น-เขาคิชฌกูฎ ระยะทาง 15 กม. เป็นการเดิน-วิ่งในเส้นทางที่มีความชัน มีระดับความสูง 1,004 เมตร จากพื้นราบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่จะมีผลต่อการเข้าร่วมแข่งขัน และผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องผ่านการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี

สถานที่จัดงาน: บริเวณหน้าโรงเรียนวัดพลวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: Trailman
Line Id: @chekrace

0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%