ปกาเกอะญอผ้าทอร่วมสมัย ผ้าทอปายนาปายตา จ.แม่ฮ่องสอน

ปกาเกอะญอผ้าทอร่วมสมัย ผ้าทอปายนาปายตา จ.แม่ฮ่องสอน

catagory icon image | 
TourismThailand, 30 ก.ย. 2020
ถูกใจ

“บ้านปายนาปายตา” แต่เดิมเป็นแค่ที่พักเล็ก ๆ บ้านทุกหลังทำจากดินหรือที่เรียกันติดปากว่า “บ้านดิน” บ้านพักมีเพียง 5-6 หลัง งานตกแต่งส่วนหนึ่งใช้ผ้าทอจากชาวปกาเกอะญอ (กระเหรี่ยง) ท้องถิ่น สุดท้ายก็หลงรักลายผ้าเหล่านั้นจึงเริ่มแนวความคิดสร้างเสื้อผ้าและของใช้จากผ้าปกาเกอะญอ 
ด้วยการปักลวดลายเล็ก ๆ น้อย ๆ เพิ่มเติมเข้าไป ดีไซน์ให้มีความร่วมสมัย กระทั่งเริ่มมีคนรู้จักงานศิลปหัตถกรรมนี้เพิ่มเป็นลำดับ ปัจจุบันทางบ้านปายนาปายตายังใช้ผ้าทอจากชาวปกาเกอะญอ ในการทำเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างคนท้องถิ่นในลักษณะเกื้อหนุนให้การอยู่ร่วมกันเต็มไปด้วยความสุขบนสายใยไมตรีที่ดีงาม

ที่มา: FacebookAmazingThailand

ปกาเกอะญอผ้าทอร่วมสมัย ผ้าทอปายนาปายตา จ.แม่ฮ่องสอน
ปกาเกอะญอผ้าทอร่วมสมัย ผ้าทอปายนาปายตา จ.แม่ฮ่องสอน
ปกาเกอะญอผ้าทอร่วมสมัย ผ้าทอปายนาปายตา จ.แม่ฮ่องสอน
ปกาเกอะญอผ้าทอร่วมสมัย ผ้าทอปายนาปายตา จ.แม่ฮ่องสอน
ปกาเกอะญอผ้าทอร่วมสมัย ผ้าทอปายนาปายตา จ.แม่ฮ่องสอน
separate line
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%