#ผ้าทอ

64 matching results
Article
ปกาเกอะญอผ้าทอร่วมสมัย ผ้าทอปายนาปายตา จ.แม่ฮ่องสอน
“บ้านปายนาปายตา” แต่เดิมเป็นแค่ที่พักเล็ก ๆ บ้านทุกหลังทำจากดินหรือที่เรียกันติดปากว่า “บ้านดิน” บ้านพักมีเพียง 5-6 หลัง...

Article
ย้อมผ้าด้วยดินภูเขาไฟ ณ หมู่บ้านเจริญสุข
ผ้าภูอัคนี หรือ ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ ณ หมู่บ้านเจริญสุข เกิดจากความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน

Shop
พัณนิดา ผ้าทอ
ผ้าทอมือ

Shop
จุฑามาศผ้าไทย
ผ้าทอ ผ้าพื้นเมือง

Shop
จันทร์สมการทอ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ

Article
รองเท้าผ้าทอ แห่ง ต.แม่คำมี เมืองแพร่
ของดี ของสวยงาม “รองเท้าผ้าทอ” งานหัตถกรรมชึ้นชื่อของตำบลแม่คำมี จังหวัดแพร่ นุ่มเบา สบายเท้า จากผ้าทอ พร้อมพิมพ์ลวดลายสวยงาม

Shop
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

Shop
อัญชัญผ้าโบราณ
จำหน่ายผ้าทอ ศูนย์รวมผ้าพื้นเมือง

Shop
อัมพิกาแฝด
จำหน่ายผ้าไหม ผ้าทอพื้นเมือง

Shop
ผ้าทอเกล็ดเต่า
ผ้าทอภูมิปัญญาพื้นบ้านลายโบราณ