#ผ้าทอ

51 matching results
Article
ย้อมผ้าด้วยดินภูเขาไฟ ณ หมู่บ้านเจริญสุข
ผ้าภูอัคนี หรือ ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ ณ หมู่บ้านเจริญสุข เกิดจากความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน

Shop
พัณนิดา ผ้าทอ
ผ้าทอมือ

Shop
จันทร์สมการทอ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ

Shop
จุฑามาศผ้าไทย
ผ้าทอ ผ้าพื้นเมือง

Shop
บ้านทนันไชย
ผ้าทอลายน้ำไหล, ของชำร่วย

Shop
ฝ้ายเงิน
ผ้าทอลายน้ำไหล, เครื่องเงิน

Shop
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

Shop
อัญชัญผ้าโบราณ
จำหน่ายผ้าทอ ศูนย์รวมผ้าพื้นเมือง

Shop
อัมพิกาแฝด
จำหน่ายผ้าไหม ผ้าทอพื้นเมือง

See & Do
นิคมพึ่งพาตนเองควนขนุน
แวะชมการทอผ้าที่นิคมพึ่งพาตนเองควนขนุน กลุ่มผ้าทอลานข่อยผลิตผ้าทอมือที่มีคุณภาพดี