#แม่ฮ่องสอน

74 matching results
See & Do
ชุมชนบ้านเมืองปอน
มาใช้ชีวิตที่แตกต่าง เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทยใหญ่ดั้งเดิม นอนพักผ่อนให้เต็มที่ที่โฮมสเตย์ ทำอาหารและรับประทานร่วมกับชาวบ้าน แต่งกายชุดพื้นเมืองแบบไทยใหญ่ ทำบุญใส่บาตรตอนเช้า เดินหรือขี่จักรยานชมรอบหมู่บ้าน ชาร์ตพลังกายและใจได้ดีเลยทีเดียว...

Article
ประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563
ร่วมงานบุญสืบสานประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 มนต์เสน่ห์หนึ่งในงานประจำปีเลื่องชื่อของชาวไทใหญ่เมืองสายหมอก

See & Do
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
หากนึกถึงสายน้ำสีขาวที่ทิ้งตัวลงมาจากภูเขาสูงท่ามกลางผืนป่าอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมโดยรอบแล้วละก็ ทุกคนต้องนึกถึงอุทยานแห่งชาติแม่สุรินทร์อย่างแน่นอน เพราะที่นี่คืออุทยานแห่งชาติที่มีเสน่ห์ของสายน้ำบรรจบกับความงามของทิวเขาได้อย่างลงตัว...

Article
ทะเลหมอก กลอเซโล แม่ฮ่องสอน
ทะเลหมอกบ้านกลอเซโล จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Article
ปายในฝน มนต์ม่านหมอก
“ปาย” เมืองงามกลางหุบเขา มีเรื่องราวมากมายให้ค้นหา คนส่วนใหญ่รู้ว่าปายสวยในช่วงเดือนธันวาคม แต่อยากให้มาท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวฝน ...

See & Do
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแม่เหาะ
บ้านแม่เหาะ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนสวยงาม อากาศเย็นตลอดปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจด้วยวิถีชีวิตของชาวปกากะญอ

Article
@ปางอุ๋ง จ.แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน
ภาพไอหมอกในป่าสน โลมเลียเหนือทะเลสาบหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในโครงการพระราชดำริปางตอง 2 โดยมีขุนเขาเป็นแบ็กกราวด์อยู่เบื้องหลัง

See & Do
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าปาย
ตามรอยพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรียนรู้การเกษตรพอเพียง พักโฮมสเตย์ ขี่ช้าง ล่องแพ เที่ยวชมสะพานประวัติศาสตร์ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ชุมชน

Article
ปกาเกอะญอผ้าทอร่วมสมัย ผ้าทอปายนาปายตา จ.แม่ฮ่องสอน
“บ้านปายนาปายตา” แต่เดิมเป็นแค่ที่พักเล็ก ๆ บ้านทุกหลังทำจากดินหรือที่เรียกันติดปากว่า “บ้านดิน” บ้านพักมีเพียง 5-6 หลัง...

See & Do
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านละอูบ
บ้านละอูบ ชุมชนชาติพันธุ์ละว้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่น ได้แก่ ผ้าทอละว้า เครื่องเงิน กาแฟ และมีที่พักแบบโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวพักและเรียนรู้วิถีชีวิตชาวละว้า

See & Do
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่าปุ๊
สัมผัสวิถีชีวิตสองชาติพันธุ์ ไทยใหญ่และกะเหรี่ยง ชมวิวทะเลหมอกยามเช้า นมัสการพระพุทธรูปศิลปะพม่าผสมไทยใหญ่ ศึกษาการทำเกษตรวิถีพอเพียง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปจากชุมชน