#แม่ฮ่องสอน

87 matching results
See & Do
ชุมชนบ้านเมืองปอน
มาใช้ชีวิตที่แตกต่าง เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทยใหญ่ดั้งเดิม นอนพักผ่อนให้เต็มที่ที่โฮมสเตย์ ทำอาหารและรับประทานร่วมกับชาวบ้าน แต่งกายชุดพื้นเมืองแบบไทยใหญ่ ทำบุญใส่บาตรตอนเช้า เดินหรือขี่จักรยานชมรอบหมู่บ้าน ชาร์ตพลังกายและใจได้ดีเลยทีเดียว...

Article
เส้นทาง Trip : แม่สะเรียง - กลอเซโล - แม่สามแลบ 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน เส้นทาง Trip : แม่สะเรียง - กลอเซโล - แม่สามแลบ 3 วัน 2 คืน ช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง มีนาคม

See & Do
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอขุนยวมและอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีเนื้อที่ 247,875 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2524 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 37 ของประเทศไทย

See & Do
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแม่เหาะ
บ้านแม่เหาะ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนสวยงาม อากาศเย็นตลอดปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจด้วยวิถีชีวิตของชาวปกากะญอ

Article
ทะเลหมอก กลอเซโล แม่ฮ่องสอน
ทะเลหมอกบ้านกลอเซโล จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Article
ปายในฝน มนต์ม่านหมอก
“ปาย” เมืองงามกลางหุบเขา มีเรื่องราวมากมายให้ค้นหา คนส่วนใหญ่รู้ว่าปายสวยในช่วงเดือนธันวาคม แต่อยากให้มาท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวฝน ...

See & Do
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าปาย
ตามรอยพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรียนรู้การเกษตรพอเพียง พักโฮมสเตย์ ขี่ช้าง ล่องแพ เที่ยวชมสะพานประวัติศาสตร์ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ชุมชน

Article
@ปางอุ๋ง จ.แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน
ภาพไอหมอกในป่าสน โลมเลียเหนือทะเลสาบหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในโครงการพระราชดำริปางตอง 2 โดยมีขุนเขาเป็นแบ็กกราวด์อยู่เบื้องหลัง

See & Do
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านละอูบ
บ้านละอูบ ชุมชนชาติพันธุ์ละว้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่น ได้แก่ ผ้าทอละว้า เครื่องเงิน กาแฟ และมีที่พักแบบโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวพักและเรียนรู้วิถีชีวิตชาวละว้า

See & Do
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่าปุ๊
สัมผัสวิถีชีวิตสองชาติพันธุ์ ไทยใหญ่และกะเหรี่ยง ชมวิวทะเลหมอกยามเช้า นมัสการพระพุทธรูปศิลปะพม่าผสมไทยใหญ่ ศึกษาการทำเกษตรวิถีพอเพียง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปจากชุมชน