5 อุทยานประวัติศาสตร์ที่น่าสำรวจทั่วประเทศไทย

5 อุทยานประวัติศาสตร์ที่น่าสำรวจทั่วประเทศไทย

catagory icon image | 
TourismThailand, 09 ม.ค. 2020
ถูกใจ

ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความน่าค้นหามากมาย โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์ที่เป็นโบราณสถานสำคัญหลายแห่งทั่วประเทศไทย เรารวบรวมอุทยานประวัติศาสตร์ 5 แห่งที่ห้ามพลาดให้ไปเยี่ยมชมกัน

 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ห่างจากตัวจังหวัดสุโขทัยประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยเมื่อ 6-7 ร้อยปีก่อน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 70 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองสำคัญอยู่ในกำแพงเมืองสุโขทัยซึ่งยาวประมาณ 2 กิโลเมตร กว้าง 1.6 กิโลเมตร ภายในมีโบราณสถานสำคัญประมาณ 70 แห่ง ซึ่งยังเหลือร่องรอยของพระราชวังและวัดอยู่ด้วย โดยวัดที่ใหญ่ที่สุดคือ วัดมหาธาตุ ที่มีเจดีย์ 200 กว่าองค์   

เปิดให้ เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. (ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 18.00 น.) หมายเหตุ ตั้งแต่เวลาประมาณ 19.00-21.00 น. จะมีการส่องไฟชมโบราณสถานอย่างสวยงามด้วย ค่าเข้าชมเพียง 10 บาทสำหรับคนไทย และ 40 บาทสำหรับชาวต่างชาติ 

separate line
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
5 อุทยานประวัติศาสตร์ที่น่าสำรวจทั่วประเทศไทย
5 อุทยานประวัติศาสตร์ที่น่าสำรวจทั่วประเทศไทย

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ไม่ไกลจากจังหวัดสุโขทัย คือจังหวัดกำแพงเพชรยังที่มีพื้นที่ของโบราณสถานในยุคเดียวกัน คืออุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร โดยในสมัยนั้นกำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย ในอุทยานมีบริเวณทั้งภายในและภายนอกกำแพงเมือง โดยในกำแพงเมืองสำรวจพบแล้วมีจำนวนโบราณสถานทั้งสิ้น 20 แห่ง อาทิ วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ วัดโบราณ หรือ สระมน ศาลพระอิศวร วัดกลางนคร เป็นต้น ซึ่งแต่ละแห่งสะท้อนให้เห็นการวางผังเมืองในอดีตได้เป็นอย่างดี  

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. อัตราค่าเข้าชมคือคนไทย 10 บาท และชาวต่างชาติ 30 บาทเท่านั้น 

separate line
อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา
5 อุทยานประวัติศาสตร์ที่น่าสำรวจทั่วประเทศไทย

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา มาทางภาคอีสานกันบ้าง อุทยานประวัติศาสตร์ที่มีชื่อแห่งหนึ่งคืออุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาไปประมาณ 60 กิโลเมตร ในอดีตพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของเมืองพิมาย โดยในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ราวพุทธศตวรรษที่ 16 หรือ 1,000 ปีก่อน ได้สร้างปราสาทหินพิมายขึ้นตามแบบศิลปะเขมร มีกำแพงและคูน้ำล้อมรอบ 

สามารถเข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 7.00 - 18.00 น. มีค่าเข้าชมคนไทยละ 20 บาท ชาวต่างชาติคนละ 100 บาท 

separate line
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์ อีกหนึ่งแห่งที่เป็นสัญลักษณ์ทางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในภาคอีสาน คืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์มาทางทิศใต้ประมาณ 77 กิโลเมตร ปราสาทหินพนมรุ้งตั้งอยู่บนยดภูเขาไฟที่ดับสนิทในอดีตมีการก่อสร้างมาหลายสมัย ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-18 เป็นโบราณสถานที่ได้รับอิทธิพลอารยธรรมเขมรโบราณที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ไฮไลท์คือในวันที่ 2-4 เมษายน และ 8-10 กันยายน ของทุกปี จะเกิดเหตุการณ์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นส่องแสงลอดช่องประตูทั้ง 15 บานของปราสาท เกิดเป็นความสวยงามของสิ่งก่อสร้างและธรรมชาติร่วมกัน  

เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. ค่าเข้าชมคนไทยคนละ 20 บาท ชาวต่างชาติคนละ 100 บาท 

separate line
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กลับมายังภาคกลางที่พลาดไม่ได้คืออุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา ในอดีตเป็นที่ตั้งของอาณาจักรอยุธยา มีอายุมากกว่า 400 ปีภายในอุทยาน ประกอบด้วย โบราณสถานมากกว่า 425 แห่งด้วยกัน ตั้งแต่พระราชวังหลวงไปจนถึงวัดโบราณขนาดใหญ่เล็กต่าง ๆ มากมาย ด้วยพื้นที่กว่า 1,810 ไร่ นักท่องเที่ยวจึงสามารถเดินสำรวจชมได้ทั้งวัน  

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น. ค่าเข้าชมคนไทยไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท 

0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%