วัดมหาธาตุ แหล่งโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท

วัดมหาธาตุ แหล่งโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท

TourismThailand, 08 ต.ค. 2019
ถูกใจ
วัดมหาธาตุ แหล่งโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท

รายละเอียด

 

ความเก่าแก่ที่ยังคงมีกลิ่นอายของดินแดนประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่น่าเรียนรู้ของ “วัดมหาธาตุ” วัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรก 

“วัดมหาธาตุ” ตั้งอยู่ที่ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรค์บุรี โบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท เป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรกหรือเมืองสรรค์ เดิมมีชื่อว่า “วัดพระธาตุ หรือ วัดหัวเมือง” ที่ก่อสร้างขึ้นมาก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา 

โบราณสถานที่น่าสนใจและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระปรางค์กลีบมะเฟือง สร้างด้วยอิฐถือปูน 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลื่ยม เป็นศิลปะสมัยลพบุรี นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ศิลปะแบบลพบุรีและแบบอยุธยาตอนต้น และยังมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเก็บรักษาสิ่งของโบราณต่าง ๆ มากมายไว้อีกด้วย

separate line