ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ BOTLC เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์-ห้องสมุด

ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ BOTLC เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์-ห้องสมุด

TourismThailand, 28 ก.พ. 2022
ถูกใจ
ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ BOTLC เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์-ห้องสมุด

ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ BOTLC เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์และห้องสมุด ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ วันละ 2 รอบ ดังนี้ พิพิธภัณฑ์ รอบเช้า 10.30-11.30 น. รอบบ่าย 14.30-15.30 น. ห้องสมุด รอบเช้า 10.00-13.00 น. รอบบ่าย 14.00-17.00 น. 

จองใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทาง https://services.botlc.or.th/PhysicalDistancing โดยจองใช้บริการได้ท่านละ 1 รอบต่อวัน 

กรณีต้องการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทุกห้องนิทรรศการ ขอความร่วมมือผู้เข้าชมตรวจ ATK ก่อนเข้าใช้บริการ ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 
 

separate line
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%