อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เปิดให้ท่องเที่ยวและพักแรม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เปิดให้ท่องเที่ยวและพักแรม

TourismThailand, 03 พ.ย. 2021
ถูกใจ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เปิดให้ท่องเที่ยวและพักแรม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผ่อนผันการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตามนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวภายใต้รูปแบบ "Samui Plus Model" นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ตามปกติ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19) รวมทั้งมาตรการในการควบคุมดูแลความปลอดภัย และกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติฯ โดยเคร่งครัด

0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%