#สุราษฎร์ธานี

105 matching results
Article
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เปิดให้ท่องเที่ยวและพักแรม
กรมอุทยานฯ ผ่อนผันการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 15 ธ.ค. 2564

Article
ประกาศกรมอุทยานฯ แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องชำระค่าบริการเป็นพิเศษ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศกำหนดแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องชำระค่าบริการเป็นพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

See & Do
เกาะเต่า
อยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน ห่างจากอำเภอเกาะพะงัน 45 กิโลเมตร มีพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร มีชายหาดสวย น้ำทะเลใส บรรยากาศเงียบสงบ รอบเกาะมีแนวปะการังทั้งน้ำ ตื้นและน้ำ ลึก นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนิยมไปเรียนดำน้ำลึก (Scuba Diving) ที่เกาะเต่า...

See & Do
เกาะสมุย
ตั้งอยู่ในทะเลฝั่งอ่าวไทย ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีไปทางทิศตะวันออกประมาณ 84 กิโลเมตร มีพื้นที่ 247 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ 1 ใน 3 ของเกาะเป็นที่ราบ ล้อมรอบด้วยภูเขา ซึ่งสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี...

See & Do
อุทยานแห่งชาติเขาสก
ดินแดนศูนย์กลางของ “ขุนเขาแห่งป่าฝน” เป็นผืนป่าดิบชื้นผืนใหญ่ที่สุดของภาคใต้ รวมพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำ เขื่อนรัชชประภาแล้วมีพื้นที่ประมาณ 738.74 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาดินและภูเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อน...

See & Do
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลบางใบไม้
ตั้งอยู่ตำบลบางใบไม้ “บางใบไม้” คนในพื้นที่เรียกว่า “ในบาง” พื้นที่ที่มีคลองสายเล็ก ๆ กว่าร้อยสายเชื่อมโยงกันไหลออกแม่น้ำตาปี เป็นชุมชนเก่าแก่ มีวิถีชีวิตริมคลองแบบเรียบง่าย บรรยากาศรอบชุมชนมีความร่มรื่น...

See & Do
อุทยานแห่งชาติคลองพนม
พื้นที่ประมาณ 410.4 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนเรียงรายสลับซับซ้อน เป็นป่าดงดิบที่สมบูรณ์และเป็นป่าต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำ ตาปี รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่อุทยานฯ เช่น ถ้ำแก้ว ถ้ำน้ำลอดเขาวง น้ำตกโตนไทร และบัวผุด...

See & Do
เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)
ตั้งอยู่ตำบลเขาพัง เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว มีความสูง 95 เมตร ความยาว 700 เมตร ระดับสันเขื่อนสูง 100 เมตร อ่างเก็บน้ำ มีเกาะกลางน้ำมากกว่า 100 เกาะ และเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่ 2 ของภาคใต้ สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า เกษตรกรรมและประมง...