#ภาคใต้

57 matching results
Food
เรือนผู้การ
อาหารพื้นบ้านภาคใต้

Food
ครัวใบเตย
อาหารไทย, อาหารภาคใต้

Food
สวนอาหารลานข้าว
อาหารทะเล อาหารพื้นบ้านภาคใต้ อาหารตามสั่ง

See & Do
สถาบันทักษิณคดีศึกษา
สถาบันตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2521 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด 23 ไร่ ลักษณะของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบภาคใต้ แบ่งออกเป็น 4 อาคาร โดยแต่ละอาคารจะแบ่งออกเป็นห้องๆ แสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์...

See & Do
หอพระเก้าเกจิ
แวะสักการะรูปเหมือนของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคใต้ ณ หอพระเก้าเกจิ

See & Do
ศาลเจ้าพ่อเสือ
ลักษณะอาคารสร้างตามรูปแบบศาลเจ้าที่นิยมทางภาคใต้ของจีน เทพเจ้าประจำศาล คือ " เสียนเทียนซั่งตี้ " หรือ "เจ้าพ่อเสือ "

See & Do
พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาภิมุข หรือวัดหน้าถ้ำ
เป็นหนึ่งในสามปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้ เช่นเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุไชยาที่สุราษฎร์ธานี แสดงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในบริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย