จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.นครศรีธรรมราช

จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.นครศรีธรรมราช

catagory icon image | 
TourismThailand, 19 ส.ค. 2020
ถูกใจ
จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นเมืองโบราณที่มีความสําคัญในหลายๆ ด้าน มีการค้นพบวัตถุโบราณ และหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ หลายอย่าง จากประวัติศาสตร์พบว่าเมืองนครศรีธรรมราชเป็นที่รู้จักและติดต่อกับชนชาติอื่นมาเนิ่นนาน ปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจังหวัดในภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ จุดเช็คอินห้ามพลาดใน จ.นครศรีธรรมราช ได้แก่

  <li>เกาะนุ้ยนอก 
 1. อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ 
 2. วัดเจดีย์ 
 3. อุทยานพระพุทธศาสนา 
 4. หมู่บ้านคีรีวง 
 5. กำแพงเมืองเก่า 
 6. วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 
 7. แหลมตะลุมพุก 
 8. บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ 
 9. หนังตะลุงสุชาติ 
 10. ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา 
 11. ตลาดย้อนยุคปากพนัง 
 12. ไร่เกษมสุข 
 13. ถ้ำตลอด 
 14. ล่องแพบ้านวังหอน ชะอวด
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%