#นครศรีธรรมราช

101 matching results
See & Do
ชุมชนบ้านคีรีวง
เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ตำบลกำโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลักคือการทำสวนผลไม้ผสม เรียกว่า "สวนสมรม"

Article
จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.นครศรีธรรมราช
จุดเช็คอินห้ามพลาด จ.นครศรีธรรมราช

See & Do
น้ำตกท่าแพ
อยู่หมู่ที่ 14 ตำบลช้างกลาง สามารถเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปตามเส้นทางสายนครศรีธรรมราช-จันดี-ฉวาง-บ้านส้อง

Destination
นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณที่มีความสําคัญในหลาย ๆ ด้าน มีการค้นพบวัตถุโบราณและหลักฐานทางโบราณคดีอื่น ๆ หลายอย่าง จากประวัติศาสตร์พบว่าเมืองนครศรีธรรมราชเป็นที่รู้จักและติดต่อกับชนชาติอื่นมาเนิ่นนานพุทธศตวรรษที่ 17-19...

Event
ประเพณีบุญสารเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

See & Do
หลาดหน้าพระธาตุ
อีกหนึ่งตลาดย้อนยุคที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ของความเป็นนครศรีธรรมราช

Event
งาน “ตลาดท่ามอญ”
ตรอกท่ามอญ บริเวณเชิงสะพานราเมศวร์ จ.นครนครศรีธรรมราช