เที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ที่ตลาดท่านำ้ข้ามภพ @ เพชรบุรี ช้อปอาหารท้องถิ่น สินค้าที่ระลึก สินค้าการเกษตร ผักผลไม้ปลอดสารพิษ

เที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ที่ตลาดท่านำ้ข้ามภพ @ เพชรบุรี ช้อปอาหารท้องถิ่น สินค้าที่ระลึก สินค้าการเกษตร ผักผลไม้ปลอดสารพิษ

catagory icon image | 
TourismThailand, 09 Jan 2020
ถูกใจ

รายลเอียด

 

ท่องเที่ยวตลาดน้ำแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรี “ท่าย์น้ำข้ามภพ” ชมวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนเมืองเพชร ชิมของอร่อย ในวันพักผ่อน 

“ท่าย์น้ำข้ามภพ” ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ายาง ถือได้ว่าเป็นตลาดน้ำแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมวิถีชุมชนของชาวน้ำเมืองเพชร ให้หวนคืนกลับมาอีกครั้งในรูปแบบตลาดน้ำริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี จะมีชาวบ้านนำสินค้าพื้นบ้าน ผลไม้จากสวน ขนม รวมไปถึงสินค้าโอทอปของจังหวัดมาวางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวที่มาได้มาเลือกช้อป เลือกชิม ซึบซีบบรรยากาศของชาวเมืองเพชรบุรีกัน สามารถเข้ามาท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมกันที่ “ท่าย์น้ำข้ามภพ” กันได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 22.00 น.

separate line
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%