E-Book "Carbon Neutral Tourism" คู่มือแนวทางการออกแบบและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

E-Book "Carbon Neutral Tourism" คู่มือแนวทางการออกแบบและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

TourismThailand, 01 ธ.ค. 2021
ถูกใจ
E-Book "Carbon Neutral Tourism" คู่มือแนวทางการออกแบบและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

รู้หรือไม่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีส่วนทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นสาเหตุภาวะโลกร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

แล้วเราจะเที่ยวอย่างไรให้ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 

มารู้จักกับ “Carbon Neutral Tourism” หรือการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ที่แวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องหันมาให้ความสำคัญ

E-Book "Carbon Neutral Tourism" คู่มือแนวทางการออกแบบและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

“คู่มือแนวทางการออกแบบและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” จัดทำโดยกองวางแผนลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คือกระบวนการและองค์ความรู้ที่จะเปลี่ยนภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ เตรียมความพร้อมให้กับชุมชนและธุรกิจท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างจุดเด่นและข้อได้เปรียบในตลาดท่องเที่ยวโลก  

การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ จะทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งภาคธุรกิจและประชาชน ได้กลับมาครึกครื้นอีกครั้ง ขณะเดียวกันก็ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างเป้าหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนในอนาคต

E-Book "Carbon Neutral Tourism" คู่มือแนวทางการออกแบบและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 

  <li>ส่วนที่ 1 การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ 
  - โลกร้อนขึ้นเพราะท่องเที่ยวจริงหรือไม่ 
  - คาร์บอนฟุตพริ้นท์คืออะไร 
  - ประโยชน์ของการคํานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
  - ประเภทของการคํานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
  - วัดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากอะไร 
  - การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 
  - ประโยชน์ของการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 
  - นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ 
  - คาร์บอนเครดิตคืออะไร 
   
 • ส่วนที่ 2 แนวทางในการออกแบบและพัฒนาธุรกิจที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 
  - แนวทาง LOW CARBON สู่การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 
  - กระบวนการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเป็นมิตรกับโลก 
   
 • ส่วนที่ 3 ถอดบทเรียนการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 
  - ชุมชนถ้ำเสือโฮมสเตย์ ต้นแบบธุรกิจท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 
  - ถอดบทเรียนผ่านกระบวนการพัฒนาชุมชนถ้ำเสือโฮมสเตย์ 
   
 • ส่วนที่ 4 แบบประเมินศักยภาพความพร้อมเพื่อการพัฒนาเป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 
  - ประเมินศักยภาพความพร้อม 
  - พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวตามแนวทาง LOW CARBON 
   
 • ส่วนที่ 5 แหล่งอ้างอิงข้อมูล
E-Book "Carbon Neutral Tourism" คู่มือแนวทางการออกแบบและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางการออกแบบและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ในรูปแบบ E-Book 
คลิก “Carbon Neutral Tourism”

หรือดาวน์โหลดที่นี่

0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%