#ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

27 matching results
See & Do
วัดภูมินทร์
วัดหลวงเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 400 ปีที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองน่าน ด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

See & Do
ฟาร์มโชคชัย
ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ-ปากช่อง กิโลเมตรที่ 159 เป็นฟาร์มโคนมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในฟาร์มโคนมที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย

See & Do
ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยา
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปะ และวัฒนธรรมไทยของพัทยา