#ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

27 matching results
Article
E-Book "Carbon Neutral Tourism" คู่มือแนวทางการออกแบบและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
ดาวน์โหลด E-Book "Carbon Neutral Tourism" คู่มือแนวทางการออกแบบและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ได้ที่นี่

Event
หนาวนี้ที่ภูฝอยลม
โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูฝอยลม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

See & Do
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทุ่งหยีเพ็ง
ชุมชนสายน้ำสามเวลา สามารถมาล่องเรือชมธรรมชาติที่สวยงามได้ตั้งแต่เช้ายันค่ำเลย แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลาด้วยกัน "เวลาเช้าตรู่" คือช่วงเวลาที่ดีที่สุด เพราะจะได้เห็นแสงแรกของวัน และได้เห็นการเริ่มต้นในเช้าวันใหม่ของสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัว "เวลากลางวัน"...

Article
3 สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อบอุ่นหัวใจไปด้วยเรื่องราวของการเกษตรแบบพอเพียง ณ จังหวัดสุรินทร์
สุรินทร์ไม่ได้เป็นดินแดนที่โดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นตามแบบฉบับอีสานใต้แค่เพียงอย่างเดียว แต่จังหวัดเล็ก ๆ แห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว

Shop
ตลาดน้ำอโยธยา
ตลาดน้ำอโยธยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่พยายามคงความงามและคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ทั้งการแต่งกาย สถาปัตยกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่น การแสดงพื้นบ้าน ของกินของใช้ยุคเก่า รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทย...

Event
เทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ ปี 2566
แม่น้ำพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

See & Do
บ้านสามช่อง
บ้านสามช่องใต้ หมู่ที่ 8 และบ้านสามช่องเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลกะไหล เป็นหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้านที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นมุสลิมได้ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนของจังหวัดพังงา

Event
กิจกรรมร้อยใจรักษ์พิทักษ์สายน้ำเพชร
สวนเพชรริเวอร์ รีสอร์ท อ.ท่างยาง จ.เพชรบุรี

See & Do
ชุมชนบ้านท่าดินแดง
ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลลำแก่น ห่างจากตัวอำเภอท้ายเหมือง 14 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและศึกษาวิถีชีวิตชุมชนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงา ชาวบ้านท่าดินแดงสืบเชื้อสายมาจากชาวมุสลิมที่อพยพเข้ามาตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2...