สถานที่ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/6539/DSC_1151พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัด-(หลังเก่า).jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรวิจิตร (บริเวณริมถนนเลียบแม่โขง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

เบอร์โทร : -

วันเปิดทำการ : วันพุธ - วันอาทิตย์

เวลาเปิดทำการ : 09.00 - 17.00

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
นครพนม
หมวดหมู่ : พิพิธภัณฑ์

ประวัติ 

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)  เดิมเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของ พระยาอดุลยเดชสยามเมศวรภัคดีพิริยพาหะ (อุ้ย  นาครทรรพ) เทศาภิบาลมณฑลอุดรธานี  ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรก ก่อสร้างสร้างระหว่างปี  พ.ศ.  2455-2457  ผู้สร้างเป็นชาวญวน ชั้นบนและล่างไม่มีเสา และไม่มีการตอกตะปูแม้แต่ดอกเดียว ใช้การเข้าเดือยไม้ 

ต่อมาพระยาอดุลยเดชฯ ได้ขายอาคารหลังนี้ให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นที่พักของ ผู้ว่าฯ เมื่อ พ.ศ. 2470  ในราคา 2 หมื่นบาท และในระหว่างวันที่ 12-13 พ.ย. 2498  ในหลวงและพระราชินี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทางจังหวัดจึงจัดให้จวนแห่งนี้เป็นที่ประทับแรม  

ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน  และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดนครพนม

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นสถาปัตยกรรมดีเด่นในจังหวัดนครพนม มีความสวยงามโดยเฉพาะ ลักษณะเป็นแบบตะวันตก เพราะได้รับอิทธิพลในรูปแบบการก่อสร้างจากฝรั่งเศส ช่วงสมัยสงครามอินโดจีน 

ลักษณะของสถาปัตยกรรมเป็นประตูโค้งครึ่งวงกลมหน้าต่างโค้ง เหนือประตูหน้าต่างเป็นลายปูนปั้น หรือแกะสลัก หลังคาไม่ลาดชันนัก อาคารมีเสาเป็นเสาสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ทั้งสิ้น เนื่องจากแม้จะมีอายุที่เก่าแก่มากแล้ว แต่ยังคงรักษาสภาพและความสวยงามต่างๆ ไว้ได้อย่างดีและยังคงความสวยงามจนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบันปรับปรุงให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาวนครพนม  และมีนิทรรศการ "ภาพเล่าเรื่อง" ในอดีตของเมืองนครพนม

นิทรรศการ : "กาลครั้งหนึ่ง...นครพนม"

 โซน 1 : เล่าเรื่องเมืองนคร ... กาลครั้งหนึ่ง...นครพนม

 โซน 2 : ภาพเก่าเล่าขาน จัดแสดงภาพถ่ายที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองนครพนม มีทั้งประวัติศาสตร์และเรื่องราวความทรงจำของเมืองนครพนม

 โซน 3 : หอเกียรติยศพ่อเมือง ย้อนตำนานอาคารแห่งความทรงจำ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่า รำลึกถึงพ่อเมืองนครพนมตั้งแต่คนแรกถึงคนปัจจุบัน

 โซน 4 : วัฒนธรรมหลากหลาย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เบิกบาน อิ่มบุญ ในงานสืบสานประเพณีและเชื่อมสายสัมพันธ์ของผู้คน 2 ฝั่งโขง

 โซน 5 : เมื่อครังยังเสด็จ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและชื่นชมพระจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

 โซน 6 : คืนประทับแรม ห้องที่ประทับเมื่อครั้งเสด็จเมืองนครพนมในคืนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2498

 โซน 7 : พสกนิกรแซ่ซ้อง เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวนครพนม ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2498

 โซน 8 : ตามรอยพระบาท สานต่อพระราชปณิธานใน 5 โครงการพระราชดำริของทั้ง 2 พระองค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

 โซน 9 : เปิดบันทึก...นายสง่า จันทรสาขา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 2501-2508 ส่วนหนึ่งจากบันทึกส่วนตัวว่าด้วยเรื่องการเตรียมการรับเสด็จในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน2498

 โซน 10 : ห้องนิทรรศการหมุนเวียน

 

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร

จากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) ตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรวิจิตร (บริเวณริมถนนเลียบแม่โขง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

สอบถามเส้นทางและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ททท.สำนักงานนครพนม โทร.042-513-490-1

เวลาทำการ : เปิดวันพุธ - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. 

โทร. 085 853 8503

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :