จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.อ่างทอง

จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.อ่างทอง

catagory icon image | 
TourismThailand, 27 Aug 2020
ถูกใจ
จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.อ่างทอง

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งนับว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ยังมีวิถีไทยให้เห็นอย่างมาก เช่น งานหัตถกรรมท้องถิ่น ทั้งงานปั้นตุ๊กตาชาววัง การทำกลอง การทำอิฐดินเผา การผลิตเครื่องจักสาน และยังเป็นแหล่งกำเนิดเพลงพื้นบ้าน ลิเก  จุดเช็คอินห้ามพลาดใน จ.อ่างทอง ได้แก่

 1. บ้านบางเจ้าฉ่า 
 2. วัดขุนอินทประมูล 
 3. วัดท่าอิฐ 
 4. บ้านหุ่นเหล็ก 
 5. วัดสังกระต่าย 
 6. ตลาดศาลเจ้าพ่อโรงทอง 
 7. วัดม่วง 
 8. วัดต้นสน 
 9. ไร่นาสวนผสม สมจิต 
 10. หมู่บ้านทำกลองเอกราช 
 11. ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%