ผ้าฝ้ายดอนหลวงป่าซางจังหวัดลำพูน ผ้าฝ้ายสวยๆ จากบ้านดอนหลวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ผ้าฝ้ายดอนหลวงป่าซางจังหวัดลำพูน ผ้าฝ้ายสวยๆ จากบ้านดอนหลวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

TourismThailand, 09 ต.ค. 2019
ถูกใจ

รายละเอียด

 

สินค้างานหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือ “บ้านดอนหลวง” ชุมชนชาวบ้านทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง และมีชื่อเสียงมากที่สุดของอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จนกลายเป็นของฝากขึ้นชื่อชั้นดี 

“ผ้าฝ้ายดอยหลวง” ถือได้ว่าเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของชุมชนบ้านดอนหลวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นอำเภอที่มีชาวบ้านทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองมากที่สุดและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์กับงานหัตถกรรม ที่สืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้ามาจากบรรพบุรษมาหลายชั่วคน โดยการนำผ้าทอมาทำการตกแต่งเครื่องเรือนประเภทผ้าคลุมเตียง ผ้าม่าน ปลอกหมอน ผ้ารองจาน และอีกหลายรูปแบบ จนทำให้ผ้าฝ้ายดอนหลวงของอำเภอป่าซางเป็นงานหัตถกรรมที่สร้างรายได้สร้างอาชีพ และของฝากที่โด่งดังจนถึงปัจจุบันนี้

separate line