อัศจรรย์ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เขาค้อ เพชรบูรณ์

อัศจรรย์ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เขาค้อ เพชรบูรณ์

TourismThailand, 09 ม.ค. 2020
ถูกใจ

รายละเอียด

สัมผัสอากาศที่เย็นสบาย ชมความงดงาม อัศจรรย์ ของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แหล่งท่องเที่ยวท่ามกลางสายหมอก “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ยิ่งสูง ยิ่งหนาว ยิ่งไปหา ยิ่งเจอความสวยงาม “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” อลังการงามวิจิตรงดงามท่ามกลางเทือกเขาและทะเลหมอก จนกลายเป็นพุทธสถานที่ถือว่าเป็น “แลนด์มาร์ก” สำคัญของอำเภอเขาค้อ ทำให้มีนักท่องเที่ยวนิยมขึ้นกราบไหว้ ขอพร ชมความสวยงามภายในวัด พร้อมรับชมวิวธรรมชาติที่รอบล้อมอยู่ข้างกาย 

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” พุทธสถานที่สร้างขึ้นท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศที่เงียบสงบ เทือกเขาสลับซับซ้อนโดยรอบมีพระเจดีย์ที่งดงามโดดเด่นตั้งเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา “เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วสิริราชย์ธรรมนฤมิต” เจดีย์ทีตกแต่งอย่างสวยงามด้วยกระเบื้องหลากหลายสี เครื่องประดับ พลอย สร้อย กำไร ถ้วยชามเบญจรงค์ นำมาตกแต่งทั่วองค์พระเจดีย์จนเกิดเป็นความสวยงามและเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว 

ความสวยงามของ “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” แห่งนี้ ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามขององค์พระเจดีย์เพียงเท่านั้น แต่ยังมี “มหาวิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์” ตั้งโดนเด่นสง่าสวยงามมองเห็นได้อย่างชัดเจนคู่กับ “เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วสิริราชยธรรมนฤมิต” โดยรอบข้างรายล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียว เทือกเขาสลับซับซ้อน ถ้าได้มาสัมผัสในยามเช้าก็จะได้พบกับสายหมอกที่ผาดผ่าน เกิดเป็นความสวยงามที่อัศจรรย์ของสถานที่แห่งนี้ 

ภายในวัดยังมีสิ่งที่สำคัญอีกมากมาย เช่น ศาลาปฏิบัติธรรม (ศาลาพระหยกเขียว), พระพุทธเลิศรัตนโชติมณี, ลานโพธิ์ และลานพระสีวลี

separate line
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%