เที่ยวอ่างทอง ไหว้พระทำบุญ ณ วัดขุนอินทประมูล วัดดังแห่งจังหวัดอ่างทอง

เที่ยวอ่างทอง ไหว้พระทำบุญ ณ วัดขุนอินทประมูล วัดดังแห่งจังหวัดอ่างทอง

TourismThailand, 08 ม.ค. 2020
ถูกใจ

รายละเอียด

 

ชมเสน่ห์ของวัดเก่าแก่โบราณของเมืองอ่างทอง ที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทย 

“วัดขุนอินทประมูล” ตั้งอยู่ในตำบลอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง วัดโบราณที่ถูกสร้างชึ้นมาในสมัยสุโขทัย วัดขนาดใหญ่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่มีชื่อว่า “พระศรีเมือง” มีความใหญ่และมีความยาวถึง 50 เมตร องค์พระนอนมีพุทธลักษณะที่งดงามพระพักตร์ยิ้มละไม สงบเยือกเย็น น่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก 

นอกจากนี้ภายใน “วัดขุนอินทประมูล” ยังมีซากโบราณสถานวิหารหลวงพ่อขาว ที่เหลือเพียงฐาน ผนังบางส่วนและองค์พระพุทธรูป และในศาลาเอนกประสงค์มีศาลรูปปั้นขุนอินทประมูลและโครงกระดูกมนุษย์ที่พบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะมีนักท่องเที่ยวและคนพื้นที่นิยมมาทำบุญ กราบไหว้ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกัน

separate line
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%