10 เท่...น่าเที่ยว จ.ขอนแก่น

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ขอนแก่น

TourismThailand, 08 ม.ค. 2020
ถูกใจ

รายละเอียด

 

1. พระมหาธาตุแก่นนคร
         พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง (เจดีย์ 9 ชั้น) เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา บานประตู หน้าต่าง แต่ละบานแต่ละชั้นแกะสลักภาพชาดก ภาพพุทธประวัติ ภาพประจำวัน ภาพแกะสลักรูปพรหม 16 ชั้น ชั้นที่ 9 เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกลางบุษบก และเป็นหอชมวิวทิวทัศน์ตัวเมืองขอนแก่นที่สวยงามทั้ง 4 ด้าน

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ขอนแก่น

2. พระธาตุขามแก่น
         พระธาตุขามแก่น เป็นสถานที่บรรจุพระอังคารธาตุและพระพุทธรูปไว้ในองค์พระธาตุ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 จะมีงานฉลองและนมัสการพระธาตุขามแก่นประจำทุกปี

3. มหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ (วัดทุ่งเศรษฐี)
           เป็นเจดีย์ที่มีความงดงาม แสดงถึงศิลปะร่วมสมัยที่ผสมผสานกับศิลปะพื้นบ้านอีสานได้อย่างลงตัวและงดงาม สร้างตามคติความเชื่อในเรื่องจุดบรรจบของสามโลก ซึ่งประกอบด้วย โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และโลกบาดาล ใต้มหาเจดีย์ฯ ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระองค์ดำที่งดงามมาก และเป็นห้องแสดงปริศนาธรรม ผู้ที่มากราบไหว้บูชามหาเจดีย์ฯ สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเจดีย์องค์สำคัญสามองค์ของสามโลก คือ เจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นาคเจดีย์ในนาคภิภพ (บาดาล) มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ (มนุษย์) ผู้ใดได้มาสักการบูชาที่มหาเจดีย์ฯ แห่งนี้เพียงแห่งเดียวย่อมเท่ากับได้กราบไหว้บูชามหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ 3 แห่งในสามโลก

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ขอนแก่น

4. สิมวัดไชยศรีและฮูปแต้มสินไซ
          เป็นวัดเก่าแก่ตั้งมาตั้งแต่ปี 2508 มีอาคารที่สำคัญคือสิมหรือโบสถ์แบบพื้นบ้านอีสานที่มีจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) เรื่องราวทางพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนอีสาน และวรรณกรรมพื้นเมืองเรื่องสังข์สินไซ ที่งดงามมาก 

5. หมู่บ้านงูจงอาง
        เป็นสถานที่แสดงละครงูตามจังหวะเพลง การชกมวย ระหว่างคนกับงูจงอาง

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ขอนแก่น

6. อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
          เป็นเทือกเขาหินปูนที่มีหน้าผาตัดตรงดิ่งลงมาเป็นริ้ว ๆ คล้ายผ้าม่านผืนใหญ่ สภาพป่าของที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าดิบและป่าไม้เบญจพรรณ สภาพอากาศจะเย็นชื้นเกือบตลอดปี นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น ถ้ำค้างคาว ถ้ำภูตาหลอ ถ้ำพระ น้ำตกตาดฟ้า ฯลฯ

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ขอนแก่น

7. เขื่อนอุบลรัตน์
         เขื่อนนี้มีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การเกษตร การประมง การป้องกันอุทกภัย การคมนาคม ตลอดจนเป็นที่สำหรับพักผ่อนของประชาชน ภายในบริเวณเขื่อนมีร้านอาหาร บ้านพัก และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การนั่งเรือชมทัศนียภาพเหนือเขื่อน ชมสวนไม้ในวรรณคดีและสวนประติมากรรมไดโนเสาร์ รวมทั้งมีสนามกอล์ฟบริการอีกด้วย 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ขอนแก่น

8. ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง
         เป็นสถานที่เพื่อศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรธรณีแก่สาธารณชน อาคารพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนบริการ ส่วนวิชาการ และส่วนนิทรรศการ โดยในห้องจัดแสดงนิทรรศการ แบ่งพื้นที่แสดงเป็นการกำเนิดโลก หิน แร่ ซากดึกดำบรรพ์ และหุ่นลองไดโนเสาร์ เป็นต้น 

9. ตลาดต้นตาล
         เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว และเป็นแหล่งพักผ่อนแบบสบายสบาย บรรยากาศในสวน บนพื้นที่สีเขียวอันร่มรื่นด้วยแมกไม้กว่า 40 ไร่ มีพื้นที่จอดรถมากกว่า 1,500 คัน เปิดบริการทุกวัน เวลา 16.00-01.00 น.

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ขอนแก่น

10. ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอชนบท
         อำเภอชนบท แหล่งผลิตผ้าไหมมัดหมี่ที่มีลวดลายสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่น และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%