10 เท่...น่าเที่ยว จ.ชัยนาท

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ชัยนาท

TourismThailand, 09 ม.ค. 2020
ถูกใจ

รายละเอียด

 

1. วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

         วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งมี “หลวงปู่ศุข”  พระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวชัยนาท และประชาชนทั่วไป มีไม้ตะพดสีทองที่หลวงปู่ศุขใช้รักษาชาวบ้านซึ่งเป็นของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปัจจุบันไม้ตะพดถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี และมีภาพเขียน ฝีพระหัตถ์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมข้าราชบริพารร่วมเขียนบนผนังอุโบสถ

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ชัยนาท

2. ชุมชนห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี ชัยนาท

         ชุมชนห้วยกรดขึ้นชื่อเรื่องการปลูกต้นตาลจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุ่งดงตาล และได้มีการนำน้ำตาลจากต้นตาลมาเคี่ยวทำเป็นน้ำตาลโตนดห้วยกรดที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชัยนาท นอกจากนี้ยังมีโฮมสเตย์สำหรับผู้ที่อยากสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นอย่างแท้จริงอย่างการเคี่ยวน้ำตาล การนำน้ำตาลมาประกอบอาหารพื้นบ้านคาว หวาน ในฤดูทำนา ยังมีกิจกรรมให้ได้ลองทำนา ตั้งแต่การปลูก สีข้าว แพ็คใส่ถุง 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ชัยนาท

3. เขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

        เป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นแห่งแรกของประเทศไทย โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทำพิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500  บริเวณเขื่อนมีความสวยงามตามธรรมชาติ ช่วงเดือนมกราคมมีฝูงนกเป็ดน้ำนับหมื่นตัวมาอาศัยหากินอยู่ในแม่น้ำบริเวณเหนือเขื่อน เขื่อนนี้ใช้ประโยชน์ทางด้านการชลประทาน การทดน้ำเพื่อการเกษตร โดยระบายน้ำจากแม่น้ำในภาคเหนือสู่ภาคกลาง และอ่าวไทย และผลิตไฟฟ้าใช้ภายในจังหวัด ภายในบริเวณเขื่อนเจ้าพระยามีสถานที่น่าสนใจ เช่น ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ของชุมชน นอกจากนี้ มีอาคารแสดงภาพสามมิติให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและถ่ายภาพ

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ชัยนาท

4. วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี (เขาพลอง) อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

        สร้างโดยหลวงพ่อขึ้นและบรรดาผู้ปฏิบัติธรรมสายหลวงพ่อกบและหลวงพ่อโอภาสี หลวงพ่อขึ้นเป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและใจบุญใจกุศล ระหว่างครองเพศบรรพชิตหลวงพ่อขึ้นได้รวบรวมปัจจัยจากผู้ศรัทราหาทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาวัดเขาพลองอย่างต่อเนื่องจนเจริญรุ่งเรืองสืบมา บริเวณไหล่เขาเป็นที่ตั้งของสำนักปฏิบัติธรรมและเป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธอริยธัมโม" พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ศิลปะสุโขทัยงดงามมาก บนยอดเขารถยนต์สามารถเข้าถึงได้ เป็นที่ประดิษฐานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขนาดใหญ่สีทองอร่ามและเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์เมืองชัยนาทที่สวยงามทั้งในเวลากลางวันและยามค่ำคืน ภายในพระอุโบสถบนยอดเขามีรูปปั้นเกจิอาจารย์ชื่อดัง 3 องค์ คือ หลวงพ่อขึ้น หลวงพ่อกบ และหลวงพ่อโอภาสี

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ชัยนาท

5. วัดทรงเสวย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 

         วัดทรงเสวย อยู่ในเขตตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เดิมเป็นวัดร้าง สมัยอยุธยา มีชื่อเดิมว่า “วัดเกสร”ชาวบ้านเรียกกันว่า“วัดหนองแค” ตามชื่อหมู่บ้าน ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2451 (ร.ศ. 127)พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5  เสด็จทางชลมารคประทับเรือพระที่นั่ง เพื่อตรวจลำแม่น้ำมะขามเฒ่า (แม่น้ำท่าจีน)ทรงประทับแรมที่วัดหัวหาด อำเภอมโนรมย์ ปัจจุบันเรียกวัดนี้ว่า วัดพิกุลงาม นับเป็นการเสด็จฯ เมืองชัยนาทเป็นครั้งที่ 3 ต่อจากนั้น วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2451 เสด็จฯ ตามลำน้ำมะขามเฒ่าผ่านตลาดวัดสิงห์ ลำน้ำมะขามเฒ่าสมัยนั้นเต็มไปด้วยผักตบชวา และตอไม้ ประชาชนจึงได้ช่วยกันตัดตอไม้ และเก็บผักตบชวา พระองค์ประทับแรม ณ บ้านหนองแค พระอธิการคล้อยเป็นเจ้าอาวาส ได้ชักชวนราษฎรสร้างพลับพลารับเสด็จ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์เสวยยอดหวายโปง  ชาวบ้านจึงไปหายอดหวายโปงมาเผาไฟ หยวกกล้วยต้ม น้ำพริกปลามัจฉะมาถวาย พระองค์เสวยอย่างเจริญพระกระยาหาร และตรัสกับชาวบ้านว่า ต่อไปนี้ให้เรียกวัดนี้ว่า “วัดเสวย” แต่ชาวบ้านได้ขอพระราชทาน ขอเติมคำว่า “ทรง” ไปด้วย พระองค์ทรงพระราชานุญาตชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดทรงเสวย” 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ชัยนาท

6. วัดมหาธาตุ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอเมืองขัยนาท จังหวัดชัยนาท

         วัดมหาธาตุ อยู่หมู่ที่ 8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เดิมชื่อว่า “วัดพระธาตุ” หรือวัดหัวเมือง เป็นวัดโบราณคู่เมืองแพรกหรือเมืองสรรค์ โบราณสถานที่น่าสนใจภายในวัดและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระปรางค์กลีบมะเฟือง ก่ออิฐถือปูน 3 องค์ พระปรางค์มีลักษณะคล้ายกลีบมะเฟือง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม (ฐานเขียง) เป็นศิลปะสมัยลพบุรี โดยกรมศิลปากรได้บูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2526 พระพุทธรูปสำคัญภายในวัดได้แก่ หลวงพ่อใหญ่ มีอายุกว่า 700 ปี หลวงพ่อทองดำ พระพุทธสรรค์สิทธิ และหลวงพ่อหลักเมือง หรือ “หลวงพ่อหมอ” พระพุทธรูปเหล่านี้มีความเก่าแก่ และเชื่อว่าอาจเป็นพระพุทธรูปในศิลปะแบบลพบุรี และอยุธยาตอนต้น

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ชัยนาท

7. วัดสรรพยาวัฒนาราม ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

         วัดสรรพยาวัฒนาราม อยู่ที่ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมชื่อ “วัดเสาธงหิน” หรือ “วัดวังหิน”  มีวิหารน้อยเก่าแก่นับเป็นโบราณสถานอาคารก่ออิฐถือปูน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 25 ด้านหลังวิหารน้อยมี "พระฉาย" ประดิษฐานอยู่ในซุ้มโค้งรูปกลีบดอกบัว คือองค์พระพุทธเจ้าปางถวายเนตร (ยืนลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งมองไปข้างหน้า) ประทับบนหน้าผา เปรียบเป็นพระอุเทสิกะ-เจดีย์ คือ สถานที่หนึ่งในสัตตมหาสถานอันเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขหลังการตรัสรู้) พร้อมด้วยพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า 2 องค์ ซ้าย-ขวา (ประกอบด้วย พระอัครสาวกเบื้องซ้ายคือพระโมคคัลลานะ และพระอัครสาวกเบื้องขวาคือ พระสารีบุตร) ด้านหลังมีภาพจิตรกรรมหมู่เทวดานางฟ้า ด้านหน้าวิหารน้อยมีลักษณะคล้ายช่องประตูมีประติมากรรมปูนปั้นประดิษฐานที่ผนัง เป็น "พระพุทธเจ้าประทับยืน" เบื้องหลังประกอบด้วยภาพจิตรกรรมลายพฤกษานานาพรรณ ภายในวิหารน้อยมี “พระพุทธเจ้าเข้านิพพาน" นับเป็น Unseen ด้วยภายในมีพระพุทธรูปประทับนอนหงายในหีบพระบรมศพลงรักปิดทองเป็นลายพรรณพฤกษา ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี โดยมีเหล่าพระสาวกกำลังนมัสการ และนั่งเฝ้าพระบรมศพอยู่ด้านปลายพระบาท

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ชัยนาท

8. สวนนกชัยนาท ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  

         สวนนกชัยนาท อยู่ในบริเวณเชิงเขาพลอง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอนุรักษ์นก และมีกรงนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ขนาด 26 ไร่ และยังมีสิ่งที่น่าสนใจ ดังนี้ อาคารศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว อาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สวนน้ำอวกาศ อาคารพิพิธภัณฑ์ไข่นก อาคารศูนย์โอทอป และมีบริการรถไฟเล็กนำชมโดยรอบสวนนก พร้อมบริการเรือถีบ

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ชัยนาท

9. งานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  

         งานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น มีการริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2529 หุ่นฟางนกนับเป็นสัญลักษณ์ของงานฝีมือพื้นบ้านชัยนาท ที่รู้จักกันดีเพราะราษฎรส่วนใหญ่ในจังหวัดชัยนาทมีอาชีพทำนา เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวใส่ยุ้งและส่งขายแล้วจะมีฟางข้าวที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก เกษตรกรชาวชัยนาทจึงนำเส้นฟางเหล่านี้มาประดิษฐ์เป็นหุ่นฟางนกในรูปแบบต่างๆประดับประดาตามถนน หรือตามแมกไม้ข้างๆ บ้านเรือนของตน จนกระทั่งในที่สุดกลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดชัยนาท และนำมาสู่การจัด “งานมหกรรมหุ่นฟางนก” หนึ่งเดียวในโลก โดยจัดงานช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ชัยนาท

10. ชุมชนสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

         ชุมชนสรรพยาเป็นชุมชนเล็ก ๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เต็มไปด้วยเสน่ห์สีสันทั้งในแบบย้อนยุคที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดี อย่างโรงพักสรรพยา โรงพักที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศมีอายุกว่า 100 ปี ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากนี้ยังมีสตรีทอาร์ทเก๋ ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ตามกำแพงบ้านเรือนในชุมชนให้เดินเล่นถ่ายรูป หรือจะปั่นจักรยานลัดเลาะริมน้ำก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ชัยนาท
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%