10 เท่...น่าเที่ยว จ.ชัยภูมิ

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ชัยภูมิ

TourismThailand, 09 Jan 2020
ถูกใจ

รายละเอียด

 

1. อุทยานแห่งชาติตาดโตน 

         เป็นอุทยานแห่งชาติของชัยภูมิ  ได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและเชิงนิเวศ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(กินรี) 3 ครั้ง (2556, 2558 และ 2560) โดยได้รับเป็น รางวัล Hall of Fame จุดเด่นของอุทยาน ที่มีน้ำตกสวยงามหลายแห่ง ได้แก่ น้ำตกตาดโตน น้ำตกตาดฟ้า และน้ำตกผาเอียง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี ศาลเจ้าพ่อตาดโตน (ปู่ด้วง) อยู่ในบริเวณน้ำตกตาดโตน ที่ชาวชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงเคารพนับถือ 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ชัยภูมิ

2. อุทยานแห่งชาติภูแลนคา 

         เป็นอุทยานที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจ อาทิ จุดชมวิวลานหินร่องกล้า เป็นลานหินกว้างใหญ่และหินแตกเป็นร่องลึกจำนวนมาก เป็นผาหินเด่นชัด สูงจากระดับน้ำทะเล 700-800 เมตร จุดชมวิวป่าหินปราสาท มีก้อนหินรูปร่างคล้ายปราสาทเป็นลักษณะเด่น และเป็นจุดชมทิวทัศน์ ประตูโขลง (ซุ้มประตูหินธรรมชาติ) เป็นก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายประตูหิน บริเวณโดยรอบมีก้อนหินลักษณะแปลกจำนวนมากสลับกับป่าเต็งรัง จุดชมวิวผาหัวนาค และ มอหินขาว  สโตนเฮนจ์เมืองไทย หินทรายสีขาวขนาดใหญ่ 5 แท่ง จากหลักฐานกรมทรัพยากรธรณีร่วมกับจังหวัดชัยภูมิเริ่มสำรวจเมื่อ พ.ศ. 2545 พบว่าการเรียงลำดับชั้นหินและซากดึกดำบรรพ์ต่างๆ มีอายุระหว่าง 175-195 ล้านปี หลังจาก 65 ล้านปีผ่านมา เกิดการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกและแรงบีบด้านข้างทำให้มีการคดโค้ง แตกหัก ผุพังและการกัดเซาะทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ก่อให้เกิดกลุ่มเสาหิน แท่นหิน และลานหิน ซึ่งมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปตามจินตนาการของผู้พบเห็น เช่น คล้ายเห็ด เรือ ช้าง เต่า และเจดีย์ กระจายอยู่ทั่วไปบนเนินเขาสูง 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ชัยภูมิ

3. หมู่บ้านผ้าไหมบ้านเขว้า  

         เป็นแหล่งปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และผลิตผ้าไหมฝีมือระดับประเทศแหล่งใหญ่แห่งหนึ่ง สามารถชมวิธีการสาวเส้นไหม ฟอกย้อม การมัดหมี่ การทอ การเพ้นท์สีและการรีดผ้าไหม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น และในการประกวดสินค้าโอทอป ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผ้าไหมบ้านเขว้าได้รับรางวัลชนะเลิศของประเทศด้วยลวดลาย“หมี่ขั้นขอนารี” อันเป็นสุดยอดลายวิจิตรงดงามแห่งเดียวในโลก

4.เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม)  

         สร้างปิดกั้นลำน้ำพรมบนทิวเขาขุนพาย บริเวณที่เรียกว่า “ภูหยวก” ลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนกลางเป็นดินเหนียวบดอัดทับแน่นด้วยหินและกรวดสันเขื่อนยาว 700 เมตร ความสูงจากฐานราก 70 เมตร กว้าง 8 เมตร เป็นเขื่อนอเนกประสงค์อยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ใช้ผลิตพลังง่านไฟฟ้า และอำนวยประโยชน์ด้านชลประทาน สถานที่น่าสนใจ อาทิ พระพุทธสิริสัคคราชจำลอง (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) ประดิษฐานที่หัวเขื่อนฝั่งซ้าย ตรงข้ามสวนเขื่อนจุฬาภรณ์ สวนเขื่อนจุฬาภรณ์ พื้นที่ประมาณ 41 ไร่ เป็นสวนป่าอนุรักษ์ มีไม้ป่านานาชนิดพร้อมศาลาพรมพิสมัยสำหรับนั่งพักผ่อน ทางเดินภายในสวนปูพื้นด้วยหินธรรมชาติ พืชโบราณ 325 ล้านปี เป็นพืชตระกูลหญ้ามี 2 สายพันธุ์ คือ สนสามร้อยยอด และสนหางม้า หรือหญ้าถอดปล้อง ศาลาชมวิวหลุบควน เป็นจุดชมทิวทัศน์อยู่ที่ระดับความสูงมากกว่า 800 เมตร 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ชัยภูมิ

5. พระธาตุหนองสามหมื่น  

         โบราณสถานที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด พระธาตุหนองสามหมื่นเรียกชื่อตามหนองน้ำ ซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัด เป็นพระธาตุที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดองค์หนึ่ง จากลักษณะทางด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมเกิดจากการผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนา ล้านช้างและอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 ในสมัยพระไชยเชษฐาธิราชแห่งราชอาณาจักรลาว มีพิธีสรงน้ำองค์พระธาตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13-15 เดือนเมษายนของทุกปี 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ชัยภูมิ

6. ผาเกิ้ง  / วัดชัยภูมิพิทักษ์ 

        หน้าผาสูงริมทางยื่นออกมาคล้ายพระจันทร์เสี้ยว ชาวบ้านจึงเรียกว่า ผาเกิ้ง ซึ่งหมายถึงพระจันทร์ในภาษาอีสาน บนเขาเป็นที่ตั้งของวัดผาเกิ้งหรือวัดชัยภูมิพิทักษ์ ประดิษฐานพระพุทธรูปชัยภูมิพิทักษ์ พระพุทธรูปปางประทานพรประทับยืนองค์ใหญ่สูง 14 เมตร ก่ออิฐถือปูน หุ้มด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองทั้งองค์ ด้านหน้าองค์พระเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามมองเห็นทัศนียภาพของทุ่งนาได้กว้างไกล ในบริเวณวัดยังมีพระบรมธาตุผาเกิ้ง และพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ

7. อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) และงานเจ้าพ่อพญาแล   

         ชาวชัยภูมิร่วมกันสร้างขึ้น ในพ.ศ. 2518 เป็นอนุสรณ์แด่เจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ ซึ่งชาวชัยภูมิเรียกท่านว่า “เจ้าพ่อพระยาแล” รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ยกบ้านหลวงเป็นเมืองชัยภูมิ และแต่งตั้งขุนภักดีชุมพล (แล) เป็นเจ้าเมืองคนแรก งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-20 มกราคมของทุกปี ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดและสี่แยกอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล มีขบวนแห่สักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ ขบวนถวายช้างแด่เจ้าพ่อ และขบวนแห่ของอำเภอต่างๆ รวมทั้งการออกร้าน จัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และการประกวดผลิตผลทางการเกษตร

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ชัยภูมิ

8. วัดศิลาอาสน์ ภูพระ  อำเภอเมือง 

         ภายในวัดมีเพิงผาหินซึ่งมีภาพจำหลักกลุ่มพระพุทธรูปอันเป็นที่มาของชื่อ ภูพระ เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านมานาน ปัจจุบันมีการสร้างหลังคาครอบไว้ ประกอบด้วยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร หน้าตักกว้าง 5 ฟุต สูง 7 ฟุต พระหัตถ์ขวาวางอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ซ้ายพาดอยู่ที่พระชงฆ์ เรียกกันว่า พระเจ้าองค์ตื้อ มีพระพุทธรูปหินทรายสูง 7 นิ้ว ลักษณะเดียวกันอีกองค์ตั้งอยู่ด้านหน้าใกล้กัน มีพระพุทธรูปอีก 7 องค์จำหลักรอบเสาหินทราย ประทับนั่งเรียงแถว ปางสมาธิ 5 องค์ ปางเดียวกับพระเจ้าองค์ตื้อ 2 องค์ พระพุทธรูปเหล่านี้มีพุทธลักษณะแบบพระพุทธรูปอู่ทอง มีอายุอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-19 ร่วมสมัยอยุธยาตอนต้น ทุกปีมีงานนมัสการพระพุทธรูปที่ภูพระปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน คือวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 และวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 2

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ชัยภูมิ

9. พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ KOMGRISH  

         ชมต้นแบบของผ้าขิดและไหมโบราณของลูกหลานเจ้าพ่อพญาแลโดยตรง ลวดลายที่สวยงาม อาทิ ลายหมี่เอี้ยวเยี่ยวควาย ลายฟองน้ำ ลายขอ ลายต้นสน ลายสร้อยดอกหมาก ลายหมากจับ ลายหางกระรอก ลายหมากจับหว่าน ลายหมากจับจุ้ม ลายข้ามหลามตัด ลายขอใหญ่ ลายหมี่คั่นขอนารี เป็นต้น

10. อุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว   

        เป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำห้วยหลายสายซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำชี เป็นป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ผสมกับป่าเบญจพรรณมีต้นไผ่รวกขึ้นเป็นจำนวนมาก นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สวยงาม สถานที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ชัยภูมิ
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%