อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

catagory icon image | 
TourismThailand, 27 เม.ย. 2023
ถูกใจ

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นศูนย์เรียนรู้และปลูกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ ให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ อาทิ นิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ระบบบำบัดน้ำเสีย แหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม ซึ่งเป็นป่าชายเลนที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จนกระทั่งมีสภาพอุดมสมบูรณ์และสวยงามในปัจจุบัน เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ นอกจากนี้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่สนใจได้เข้ามาใช้บริการด้วย อาทิ บ้านพัก สถานที่จัดประชุมสัมมนา การประกอบเลี้ยงอาหาร ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงยังมีแหล่งศึกษาเรียนรู้ของโครงการตามพระราชดำริที่สำคัญหลายแห่งที่ควรค่าแก่การเข้าศึกษาเรียนรู้  

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ขอเชิญชวนเข้ามาศึกษา เรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการตามพระราชดำริ อื่นๆ ในจังหวัดเพชรบุรี  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 032 508 352, 032 508 406-9  
www.sirindhornpark.or.th  
siepchaam
siep@sirindhornpark.or.th

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
separate line
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%