เบียนนาเล่เชียงราย Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

เบียนนาเล่เชียงราย Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

TourismThailand, 29 ก.ย. 2023
ถูกใจ

มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ครั้งที่ 3  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2566 - 30 เมษายน 2567 ภายใต้ชื่องาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ด้วยแนวคิด "เปิดโลก" (The open World) ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากพระพุทธรูปปางเปิดโลกที่โบราณสถาน วัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน

คัดเลือกผลงานจากศิลปิน 60 คน จาก 23 ประเทศทั่วโลก จัดแสดงเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) นิทรรศการหลัก แสดงผลงานศิลปะการจัดวางเฉพาะพื้นที่ (Site Specific Installation) จัดแสดงในเขตอำเภอเมืองและเชียงแสน 2) Pavilion หรือ ศาลา แสดงผลงานนิทรรศการกลุ่มของศิลปิน พิพิธภัณฑ์ และองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 10 แห่งในอำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียง 3) Collateral Events เป็นกิจกรรมพิเสษที่จัดขึ้นในช่วงงาน เช่น ดรตรีชาติพันธุ์ งานฉายภาพยนตร์ การแสดงอื่นๆ และการเยี่ยมชมบ้านหรือสตูดิโอของศิลปินในจังหวัดเชียงรายตามอำเภอต่างๆ

แล้วพบกันที่เชียงราย ที่ซึ่งประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อน ประเพณี และความร่วมสมัยอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เบียนนาเล่เชียงราย Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
เบียนนาเล่เชียงราย Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
separate line
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%