backgound image pattern

อุทัยธานี

ไฮไลท์
  • วัดท่าซุง
  • ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์
  • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
  • ถ้ำพุหวาย
  • สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวันวานบนถนนสายวัฒนธรรมที่ตรอกโรงยา

จังหวัดอุทัยธานีมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งให้ไปเยี่ยมชม เริ่มต้นที่วัดจันทาราม หรือวัดท่าซุง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญประจำจังหวัดอุทัยธานี โดดเด่นด้วยวิหารแก้ว 100 เมตร ซึ่งประดับประดาด้วยแก้วทั้งวิหาร แลดูวาววับจับตา แล้วไปกันต่อที่เขาสะแกกรัง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวอุทัยธานีนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และนิยมเดินทางมากราบไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง วัดอุโปสถาราม วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำสะแกกรังที่มีสถาปัตยกรรมที่หลากหลายรวมไปถึงมณฑปแบบตะวันตก และวัดถ้ำเขาวงซึ่งเป็นอาคารเรือนไทยเก่าแก่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังท่ามกลางฉากหลังเป็นภูเขาหินปูนสูงตระหง่าน  

นอกจากวัดวาอารามที่สวยงามแล้ว จังหวัดอุทัยธานียังเต็มไปด้วยสถานที่ทางธรรมชาติที่น่าทึ่ง เช่น หุบป่าตาด ซึ่งเป็นโถงธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ราวกับป่าในยุคดึกดำบรรพ์ จนขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนจูราสสิกเมืองไทย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่ขึ้นชื่ออย่างมากในเรื่องของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่อย่างชุกชุมจนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยยูเนสโก นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่สามารถเดินป่าศึกษาธรรมชาติบนเส้นทางที่กำหนดไว้ได้  

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างการเที่ยวชมถ้ำพุหวาย ถ้ำสวยขนาดใหญ่ที่ภายในมีหินงอกหินย้อยรูปร่างสวยแปลกตา และเหล่าค้างคาวกว่า 9 สายพันธุ์ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวันวานบนถนนสายวัฒนธรรมที่ตรอกโรงยา พลางลิ้มลองอาหารขึ้นชื่อของเมืองอุทัยฯ และช้อปของฝากเล็ก ๆ น้อย ๆ กลับบ้าน ตลอดจนสัมผัสชีวิตสโลว์ไลฟ์ใกล้ชิดธรรมชาติที่เกาะเทโพ หรือชุ่มฉ่ำไปกับสายน้ำพร้อมเก็บภาพถ่ายเก๋ ๆ ที่ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์   

จังหวัดอุทัยธานีแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอคือ อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอลานสัก อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอหนองฉาง อำเภอทัพทัน อำเภอบ้านไร่ อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอห้วยคต

สำรวจ อุทัยธานี

Please try other type
Plenty of places is waiting for your visit!

การเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง