##วัดน่วมกานนท์

2 matching results
See & Do
วัดน่วมกานนท์
วัดน่วมกานนท์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดมหานิกายในหมู่ที่ 5 บ้านเต่าดำ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร คาดว่าสร้างปี พ.ศ. 2460 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2510