##หลวงพ่อโต

32 matching results
Event
งานนมัสการไหว้พระปิดทอง “หลวงพ่อโต” วัดป่าเลไลยก์
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Event
งานนมัสการไหว้พระปิดทอง “หลวงพ่อโต” ประจำปี วัดป่าเลไลยก์
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

See & Do
หลวงพ่อโตวัดผาทั่ง
หลวงพ่อโตสร้างด้วยแรง ศรัทราของคณะศิษย์ ภายในมีต้นสาละปลูกไว้

Event
งานประเพณีแห่หลวงพ่อโต
วัดสาขลา ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

See & Do
วัดพิชัยนาวาส (วัดบ้านเชี่ยน)
เป็นวัดโบราณภายในพระอุโบสถซึ่งสร้างไว้กลางสระน้ำ มีพระประธาน คือ "หลวงพ่อโต" เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์

Event
ประเพณีแห่พระทางน้ำขอพรหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ฯ และงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร คลองดำเนินสะดวก อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

See & Do
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร สร้างขึ้นเมื่อสมัยราชกาลที่ 3 เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อโต

Event

Event
งานประจำปี เพ็ญเดือน 5
ณ วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

See & Do
หลวงพ่อโต วัดตาลเจ็ดยอด
เป็นชื่อที่ตั้งตามหมู่บ้าน ตาลเจ็ดยอด แต่ตัววัดจริง ๆ ตั้งอยู่ใน ต.ศาลาลัย

See & Do
วัดเจษฎาราม
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เดิมเรียกว่า วัดธรรมสังเวช พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธหล่อปางมารวิชัย เรียกกันโดยทั่วไปว่า "หลวงพ่อโต"