##หลวงพ่อโต

39 matching results
Event
งานนมัสการไหว้พระปิดทอง “หลวงพ่อโต” วัดป่าเลไลยก์
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Event
งานนมัสการไหว้พระปิดทอง “หลวงพ่อโต” ประจำปี วัดป่าเลไลยก์
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Event
งานนมัสการไหว้พระปิดทอง “หลวงพ่อโต” วัดป่าเลไลยก์
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Event
งานหลวงพ่อโตและมหกรรมของดีเมืองพิชัย
วัดพระธาตุ จังหวัดจังหวัดอุตรดิตถ์

Event
งานประเพณีแห่หลวงพ่อโต
วัดสาขลา ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

See & Do
หลวงพ่อโตวัดผาทั่ง
หลวงพ่อโตสร้างด้วยแรง ศรัทราของคณะศิษย์ ภายในมีต้นสาละปลูกไว้

Event
ประเพณีแห่พระทางน้ำขอพรหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ฯ และงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร คลองดำเนินสะดวก อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

Event
งานประจำปี เพ็ญเดือน 5
ณ วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

Event
เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์สุพรรณบุรี ประจำปี 2566
บริเวณเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

Event