##เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย

3 matching results
See & Do
บ้านนาครูธานี (บ้านหอมชื่น)
ห้องเรียนธรรมชาติ ที่รังสรรค์ไว้ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้กับการ “สัมผัสวิถีชีวิตไทย” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าของบ้านทรงไทย ยกสูง มีใต้ถุนบ้าน ถูกหยิบยกให้มาเป็นที่น่าสนใจของเด็กๆในเมือง ความตื่นตาตื่นใจ กับวิถีชีวิตของชาวนา การปลูกข้าว ขี่ควาย...