#กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต

2 matching results
Shop
กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต
กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต เป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทผ้าทอ ทอดด้วยเส้นด้ายย้อมจากสีธรรมชาติ เช่น สีจากเปลือกไม้, ใบไม้, รากและดอก เป็นต้นถูกถักทออกมาเป็นผ้าที่มีลวดลายต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์