#กะทู้

4 matching results
Stay
ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต
ที่พักในอำเภอกะทู้

See & Do
ศาลเจ้ากะทู้
นอกจากจะมีรูปปั้นเทพเจ้าจีนต่างๆ แล้ว ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ทรงชุดสีขาวพระพักตร์เอิบอิ่ม มีแต้มจุดแดงที่พระนลาฎ พระหัตถ์ขวาทรงขวดน้ำมนตร์ พระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่าประทานพร ทรงยืนบนฐานมังกร ซึ่งนับเป็นประติมากรรมเทพเจ้าจีนที่สวยงามมากรูปหนึ่ง...