#กะเหรี่ยง

24 matching results
See & Do
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่าปุ๊
สัมผัสวิถีชีวิตสองชาติพันธุ์ ไทยใหญ่และกะเหรี่ยง ชมวิวทะเลหมอกยามเช้า นมัสการพระพุทธรูปศิลปะพม่าผสมไทยใหญ่ ศึกษาการทำเกษตรวิถีพอเพียง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปจากชุมชน

See & Do
บ้านกะเหรี่ยงแม่สะกั๊วะ
เรือนแถบเชิงเขาดูแปลกตา ในฤดูแล้งจะมองเห็นภาพดอกไม้ป่า ใบไม้เป็นสีส้มสวยงามมาก มีแหล่งน้ำตกใกล้หมู่บ้าน

Food
ครัวม่อนไข่
อาหารพื้นบ้าน ยำผักกรูด หัวปลีทอด แกงป่าไก่บ้าน น้ำพริกกะเหรี่ยงครัวม่อนไข่ เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น. มีร้านจำหน่ายของที่ระลึก

See & Do
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง
ภาษาพูดและการแต่งกาย อีกทั้งงานหัตถกรรมทอผ้ายังคงไว้แบบเดิม งานทอผ้านี้เป็นที่มาของโครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์

See & Do
หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ขนาด
เป็นหมู่บ้านหัตถกรรม จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาวเขาและสิ่งทอทุกชนิด

See & Do
หมู่บ้านกะเหรี่ยงพัฒนาห้วยหละ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพลู สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 106 (ลำพูน-ลี้) ระหว่างกิโลเมตรที่ 107-108 เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่ยังคงประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมไว้คือการทอผ้าแบบดั้งเดิมโดยใช้เอวเป็นกี่ในการทอ

See & Do
พิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวเขา
เป็นสถานที่แสดงวิถีชีวิตของชาวเขาหกเผ่าในประเทศไทย ได้แก อาข่า มูเซอ เย้า กะเหรี่ยง ลีซอ และม้ง มีการฉายสไลด์ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชมถึง 5 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น เยอรมัน และฝรั่งเศส