#กะเหรี่ยง

33 matching results
See & Do
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่าปุ๊
สัมผัสวิถีชีวิตสองชาติพันธุ์ ไทยใหญ่และกะเหรี่ยง ชมวิวทะเลหมอกยามเช้า นมัสการพระพุทธรูปศิลปะพม่าผสมไทยใหญ่ ศึกษาการทำเกษตรวิถีพอเพียง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปจากชุมชน

See & Do
บ้านกะเหรี่ยงแม่สะกั๊วะ
เรือนแถบเชิงเขาดูแปลกตา ในฤดูแล้งจะมองเห็นภาพดอกไม้ป่า ใบไม้เป็นสีส้มสวยงามมาก มีแหล่งน้ำตกใกล้หมู่บ้าน

See & Do
หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ขนาด
เป็นหมู่บ้านหัตถกรรม จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาวเขาและสิ่งทอทุกชนิด

See & Do
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง
ภาษาพูดและการแต่งกาย อีกทั้งงานหัตถกรรมทอผ้ายังคงไว้แบบเดิม งานทอผ้านี้เป็นที่มาของโครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์

Event
งานประเพณีชนเผ่าเครือไต
วัดไทยวัฒนาราม อ.แม่สอด จ.ตาก

Food
ครัวม่อนไข่
อาหารพื้นบ้าน ยำผักกรูด หัวปลีทอด แกงป่าไก่บ้าน น้ำพริกกะเหรี่ยงครัวม่อนไข่ เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น. มีร้านจำหน่ายของที่ระลึก