#กาดดารา

2 matching results
See & Do
กาดดารา
เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมโอเรียนเต็ล ดาราเทวี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง เครื่องประดับตกแต่ง สินค้าแบบโบราณ สตูดิโอถ่ายภาพแบบล้านนา และร้านอาหาร เบเกอรี่