#กาดนั่งยอง คล้องย่าม

3 matching results
Food
กาดนั่งยอง คล้องย่าม
กาดนั่งยอง คล้องย่าม ถนนคนเดินริมแม่น้ำปิงเมืองตากที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากถนนคนเดินที่อื่น มีทั้งอาหารพื้นถิ่นเมืองตาก ขนมไทย เครื่องดื่มสมุนไพร ของใช้ของฝาก เสื้อผ้า ไปจนถึงผักปลอดสารพิษที่ชาวบ้านนำมาขาย