#การแสดงทางวัฒนธรรม

110 matching results
See & Do
โรงละครแห่งชาติ
เป็นสถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านนาฎดุริยางค์ศิลป์ และเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับนานาชาติ

See & Do
สวนนงนุช
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเนื้อที่ 1,500 ไร่ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด และศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงของช้าง

See & Do
พิพิธภัณฑ์มอญ วัดทองบ่อ
มีศิลปะที่แสดงถึงวัฒนธรรมมอญหลายอย่าง เช่น พระพุทธรูปแบบพม่า คัมภีร์ใบลานหรือคัมภีร์ที่ทำด้วยงาช้างและเขียนตัวหนังสือมอญด้วยรักสีดำ ที่ยังคงความสมบูรณ์และหาดูที่ไหนไม่ได้แล้ว

See & Do
หอสมุดนานาชาติเขาค้อ
เป็นหอสมุดขนาดใหญ่ออกแบบเป็นรูปเพชรคว่ำ สร้างด้วยกระจกสะท้อนแสง ภายในเก็บรักษาหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในเดือนธันวาคมของทุกปีมีการจัดงาน วันนัดพบเอกอัครราชฑูต ณ เขาค้อ โดยเชิญอัครราชฑูตจากประเทศต่าง ๆ มาร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด

Article
งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หนองบัวลำภู ประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 วันที่ 21-27 มกราคม 2565 ที่ลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู

Article
เที่ยววิถีชุมชนคนสาปยา
ททท. ลพบุรี ขอเชิญร่วมงาน "เที่ยววิถีชุมชนคนสาปยา" ณ ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท (ตลาดกรีนดี) ในวันที่ 2 -3 กรกฎาคม 2565

Event
ประเพณีตักบาตรขนมครก-น้ำตาลทราย จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดแก่นจันทร์เจริญ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

Event
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอพิมาย
บริเวณลานเมรพรหมทัต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

Event
ประเพณีบูชาเสาอินทขิล
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

Event
งานพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อประตูผา และประเพณีฟ้อนผีมดผีเม็ง
ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา อ.งาว จังหวัดลำปาง

Event
งานรวมน้้าไทสกลจังหวัด สกลนคร ประจ้าปี พ.ศ. 2564
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร