#การแสดงทางวัฒนธรรม

90 matching results
See & Do
โรงละครแห่งชาติ
เป็นสถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านนาฎดุริยางค์ศิลป์ และเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับนานาชาติ

See & Do
สวนนงนุช
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเนื้อที่ 1,500 ไร่ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด และศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงของช้าง

See & Do
พิพิธภัณฑ์มอญ วัดทองบ่อ
มีศิลปะที่แสดงถึงวัฒนธรรมมอญหลายอย่าง เช่น พระพุทธรูปแบบพม่า คัมภีร์ใบลานหรือคัมภีร์ที่ทำด้วยงาช้างและเขียนตัวหนังสือมอญด้วยรักสีดำ ที่ยังคงความสมบูรณ์และหาดูที่ไหนไม่ได้แล้ว

See & Do
หอสมุดนานาชาติเขาค้อ
เป็นหอสมุดขนาดใหญ่ออกแบบเป็นรูปเพชรคว่ำ สร้างด้วยกระจกสะท้อนแสง ภายในเก็บรักษาหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในเดือนธันวาคมของทุกปีมีการจัดงาน วันนัดพบเอกอัครราชฑูต ณ เขาค้อ โดยเชิญอัครราชฑูตจากประเทศต่าง ๆ มาร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด

Event
ประเพณีตักบาตรขนมครก-น้ำตาลทราย จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดแก่นจันทร์เจริญ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

Event
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอพิมาย
บริเวณลานเมรพรหมทัต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

Event
ประเพณีบูชาเสาอินทขิล
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

Event
งานพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อประตูผา และประเพณีฟ้อนผีมดผีเม็ง
ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา อ.งาว จังหวัดลำปาง

Event
งานฤดูหนาวลพบุรี
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Event
งานเยี่ยมเยือนปราสาทตาเมือนเดือนเมษา
บริเวณกลุ่มปราสาทตาเหมือน บ้านหนองคัน ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

Event
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 (Count down 2021)
หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย