#ขอนแก่น

83 matching results
Event
งานขอนแก่น Countdown 2022
ณ บริเวณประตูเมือง จ.ขอนแก่น

Stay
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
โรงแรมมาตรฐานระดับโลก ใจกลางเมืองขอนแก่น ใกล้ย่านธุรกิจการค้าของเมืองขอนแก่น

Destination
ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นอีกจังหวัดหนึ่งของภูมิภาค นอกจากจะมีทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ในบริเวณศูนย์กลางของภาคอีสานแล้ว ยังเป็นจังหวัดศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยีของภูมิภาค...

Article
เดินชมป่าโสกผีดิบแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาแห่งใหม่ อายุกว่า 65 ล้านปีที่ จ.ขอนแก่น
ท่องเที่ยวสัมผัสเรื่องเล่าที่ “โสกผีดิบ” แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาแห่งใหม่ ที่มีอายุมากว่า 65 ล้านปี ที่จังหวัดขอนแก่น

Article
ตลาดศรีเมืองทอง ขอนแก่น ตลาดค้าส่ง-ค้าปลีก ผักและผลไม้ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
ศูนย์กลางการค้าขายผัก ผลไม้ และพืชไร่ ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองจังหวัดขอนแก่น “ตลาดศรีเมืองทอง” ศูนย์กระจายสินค้าส่ง-ค้าปลีก ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน