#ข้าวเม้า ข้าวฟ่าง

4 matching results
Shop
ร้านข้าวโพดหวาน ไร่สุวรรณ
เชื่อว่าผู้สัญจรไปมาบนถนนมิตรภาพเพื่อไปยังภาคอีสาน ย่อมเคยเห็น "ข้าวโพดยักษ์" อย่างแน่นอน เพราะนี่คือสัญลักษณ์ของไร่สุวรรณ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ร้านข้าวโพดหวาน ไร่สุวรรณจำหน่ายของฝากและของที่ระลึกท้องถิ่น...