#ครัวสุพรรณิการ์บายคุณยาย

2 matching results
Food
ครัวสุพรรณิการ์ บาย คุณยาย
อาหารไทยภาคตะวันออก สูตรยาวนานกว่า 80 ปี ของคุณยายสมศรี จันทรา จากอาหารพื้นบ้านหาทานยากจังหวัดตราด บ้านเกิดของคุณยาย สู่ครัวสุพรรณิการ์ by คุณยายจังหวัดขอนแก่น