#จังหวัดปทุมธานี

17 matching results
See & Do
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า)
ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นเรือนปั้นหยา ด้านหน้าก่อปูนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป มีลวดลายตกแต่งด้านหน้า ที่สวยงาม ซึ่งทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติ

See & Do
ศาลหลักเมือง
เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าศาลากลางจังหวัด เป็นศาลาแบบจตุรมุขยอดปรางค์

Event
งานสงกรานต์ไทย-รามัญ
วัดบางกระดี่ จังหวัดปทุมธานี

See & Do
วัดไผ่ล้อม
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านงิ้ว บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านเหนือของจังหวัดปทุมธานี ใช้เส้นทาง 3309 (ถนนสายเชียงรากน้อย ซึ่งเป็นทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา)

Article
เวคบอร์ด ADVENTURE ห้ามพลาดที่ปทุมธานี
กิจกรรมสุดท้าทายเอาใจคนรักกีฬา extreme กลางบึงขนาดใหญ่จังหวัดปทุมธานี กับกิจกรรมสุดมันส์ที่ “Thai Wake Park” สำหรับเล่นกีฬาทางน้ำ สุดสนุกและท้าทาย

Article
10 เท่...น่าเที่ยว จ.ปทุมธานี
ปทุมธานี เป็นอีกหนึ่งในจังหวัดปริมณฑลที่มีความเจริญในด้านต่าง ๆ อย่างมาก และก็ยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวไม่เสื่อมคลาย

See & Do
วัดตำหนัก
ตั้งอยู่ที่ตำบลสามโคก ห่างจากจังหวัดปทุมธานีประมาณ 8 กิโลเมตร วัดนี้มีอุโบสถลักษณะฐานเป็นรูปท้องเรือสำเภาพระประธานในอุโบสถสร้างด้วยศิลาแลง และเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง

See & Do
วัดสะแก
ตั้งอยู่ที่ตำบลสามโคก ห่างจากจังหวัดปทุมธานีประมาณ 6 กิโลเมตร ภายในวัดมีกุฏิสงฆ์ อาคารทรงไทยแบบรามัญ เป็นอาคารเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองและเจดีย์แบบอื่น มีโบสถ์และหอระฆังเก่าสมัยอยุธยา

See & Do
วัดโบสถ์
ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านโบสถ์ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบล บ้านกลาง สร้างเมื่่อ พ.ศ. 2164 โดยชาวมอญที่่อพยพมาจากเมืองหงสาวดี วัดสังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. 2167 ชื่อ...

Event
เทศกาลไหว้บะจ่าง
ศาลเจ้าไต่ฮงกง ใกล้ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Event
THAILAND HELI BLOWOUT 2022
สนามบินเล็กคลอง 11 อาร์ซีคลับ เลขที่ 111 หมู่ 1 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี