#จัดเลี้ยง

112 matching results
Event
งานประเพณีเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ช้าง
ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

Event
งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย
ณ ตลาดปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

Food
ครัวลุงแซม
จัดเลี้ยง ประชุม สุมมนา ทั้งในและนอกสถานที่

See & Do
โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นโครงการอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำองคต มีผลการดำเนินงานในหลาย ๆ ด้าน เช่น การปลูกสวนป่า การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลา การปลูกผักปลอดสารพิษ

Event

Event
งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง
พระปรางค์สามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Shop
ชุมแพ ชุมเพลิน
ขายของฝาก จุดพักรถ รับประทานอาหาร ห้องประุชุม และรับจัดเลี้ยง

Food
ร้านอาหารเคน
บริการอาหารตามสั่งพร้อมเครื่องดื่ม, สั่งจองจัดเลี้ยงอาหารเป็นหมู่คณะ

See & Do
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากระบกคู่
เป็นสถานที่วิจัยเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์

Event
งานแสดงไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดลพบุรี
ฝั่งเรือนไทย สวนสัตว์ลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี